Skip to main content

JAK sommarseminarium Kooperationens År. Dag 1

Blogginlägg   •   Jul 28, 2012 20:56 CEST

Klockan 09:00 öppnades så äntligen dörrarna till årets JAK seminarium, som i år hålls i Älvkarleby. Seminariet invigdes av Älvkarleby kommunalråd Inga-Lil Tegelberg som berättade om vad denna natursköna kommun hade att erbjuda.

Först ut av årets föreläsare var Kåre Olsson, före detta ordförande i JAK Medlemsbank. Kåres föreläsning behandlade Kooperationens historia, med fokus på idéhistorian. Han berättade bland annat om kooperativets grundbult som är demokrati, och den spänning som råder mellan det egna och det gemensamma intresset. Enligt Kåre rör de kooperativa idéerna samhällets organisering samt hur man skapar ekonomisk nytta. Det handlar om att skapa ett uthålligt samhälle med plats, uppgifter och nytta för alla. Kåre berättade om kooperationens sju principer och berörde även två klassiska bekymmer som kooperativa verksamheter ställs inför; nämligen hur verksamheten ska växa utan att gå miste om grundtankarna samt hur kapitalförsörjningen ska tillgodoses.  

Efter Kåre var det dags för Anders Stake, vd för Konsum Gävleborg, att presentera verksamheten i Konsum. Konsum Gävleborg är en kooperativ förening som ägs av över 99 000 medlemmar. Som oberoende konsumentförening med detaljhandel i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland beskrev Anders vilka svårigheter som Konsum gått igenom under åren och de möjligheter som fötts ur dessa. En central del i Konsums medlemsstrategi har varit återbäringen till medlemmarna, beroende på hur mycket de konsumerar. Som Anders förklarade är det en delikat balansgång att i en kooperativ förening även ha tanken om vinst som en central aspekt i verksamheten. 

Sist ut av dagens föreläsare var Karin Alfredsson. Hon presenterade sin uppsats ”Den horisontella makten – om maktstrukturer och demokrati i kooperativa föreningar”. Frågan hon ställde sig var huruvida kooperativa organisationer kan stå emot oligarkins järnlag? Denna järnlag, som formulerades av Robert Michells år 1911, menar att oligarki är en oundviklig produkt av organisationsprincipen. Demokrati är otänkbart utan organisation, samtidigt som organisation är lika med oligarki, det vill säga fåmannastyre. Detta är en paradox som alla demokratiska organisationsformer, vare sig det rör sig om samhället i stort eller enskilda föreningar, ställs inför. Efter att ha undersökt hur det ligger till hos JAK rörande medlemmars aktivitet, professionalisering och organisationsstruktur kom Karin fram till slutsatsen att JAK har en centraliserad administration med en decentraliserad verksamhet.

Efter föreläsningarna delades deltagarna upp i olika grupper för att närmare diskutera olika ämnen.

Slutligen samlades alla på trädgården utanför konferenscentret för gemensam pic-nic med Peter Ågren i sann Slow Food anda. Under pic-nicen passade Peter på att berätta mer om vad Slow Food konceptet innebär samtidigt som deltagarna åtnjöt ljuvliga, lokala och rättvisa smaker. Med Nedre Dalaälven som bakgrundsljud ackompanjerad med trevliga samtal blev detta ett perfekt slut på en mycket intressant och tankeväckande dag.

Fortsättning följer… 

Sam Niknam, Administratör i JAK Medlemsbank