Skip to main content

JAK växer! Men vad hände 2009?

Blogginlägg   •   Jan 20, 2010 13:14 CET

Blogg av Ann-Marie Svensson, medlemschef i JAK Medlemsbank

I mitt arbete som medlemschef i JAK Medlemsbank håller jag ständigt koll på medlemsutvecklingen. Det är lika spännande och förväntansfullt varje gång statistiken ska komma. Hur mycket har vi ökat? Var i Sverige har det ökat mest? Vilka åldersgrupper?

Särskilt roligt är det när jag ser att antalet unga medlemmar ökar. Vi har haft en ungdomssatsning sedan 2003 som nu blivit en ordinarie verksamhet med JAK-skolor för unga samt resor och deltagande i utställningar och forum för unga. Sist nu åkte 12 unga medlemmar till Köpenhamn och deltog i klimaforum09 som ordnades parallellt med klimattoppmötet. Det märks tydligt att vi nu har fler unga deltagare på våra stora JAK-evenemang. Vi märker också att medelåldern på våra förtroendevalda på riksnivå successivt har blivit lägre. Unga medlemmar vågar ställa upp och ta förtroendeuppdrag i sin egen bank. Häftigt!

Vi har blivit vana vid att öka med några tusen medlemmar varje år. Vi vill ju vara många som i praktisk handling visar att vi inte ställer upp på girighet och ekonomiska orättvisor. Att välja att spara utan ränta, för att ge andra möjlighet att få lån till låg kostnad är en god sak.

Men vad hände 2009? JAK Medlemsantal ökade bara med 38. Ynka lite, kan man tycka. Är inte den räntefria idén lika viktig nu, eller?

Vi kan inte bortse ifrån att det är historiskt billigt att få ett bolån och att intresset för att låna hos oss minskar under sådana perioder. Då är det inte konstigt om medlemsökningen också blir mindre än vanligt just under 2009. Det är en utmaning för oss alla att visa att JAK är ett långsiktigt alternativ, både i tider av låg och hög ränta i omvärlden.

Jag fortfarande övertygad om att det långsiktiga arbete som JAK bedriver i syfte att medlemmar ska veta så mycket som möjligt om hur JAK fungerar och varför JAK finns, bidrar till att medlemmar stannar kvar. Har man rätt förväntningar på en förening som man blir medlem i, så stannar man kvar, under förutsättning att man är nöjd med verksamheten. Jag tror att vi utan den medlemsstrategi vi har nu, skulle ha tappat långt fler medlemmar under 2009 än vi har gjort.

Så jag känner mig ändå ganska nöjd. Jag vet att vi under 2009 höll fler grundkurser än någonsin. Vi fick nio nya ideella kursledare under året. Det var 13 medlemmar som gjorde varsin praktikvecka på kontoret i Skövde i syfte att få en inblick i JAKs verksamhet. Antalet aktiva medlemmar som ställer upp på förtroendeuppdrag eller engagerar sig lokalt ökar och börjar närma sig 700. Varannan dag hölls ett informationsmöte eller ett medlemsmöte i Sverige. Många utanför Sverige vill vara med i det internationella nätverket och vi har prenumeranter på det internationella nyhetsbrevet i 48 länder. Inte dåligt!

Detta bådar gott för framtiden, eller hur?

Ann-Marie Svensson

Medlemschef i JAK Medlemsbank