Skip to main content

Ränta, varför då?

Blogginlägg   •   Sep 25, 2014 15:48 CEST

Ränta, varför då?

Det finns en allmän tendens i samhället att man kan tjäna pengar på räntan. Genom att vara en tuff förhandlare i samband med låneansökan, eller genom smarta investeringar hos olika kapitalplacerare, tycker vi oss tjäna tusenlappar. Sanningen är dock att det alltid är någon annan – läs banken och kapitalplaceraren – som är den stora vinnaren i affären. Du har i bästa fall minskat dina utgifter med några procentenheter.

I en undersökning gjord av SCB som JAK Medlemsbank har tagit del av, visar det sig att 97 procent av Sveriges befolkning betalar mer ränta än de får. Omvänt betyder det att 3 procent tjänar pengar på övriga 97 procents behov av kapital. Denna lilla 3-procentiga klick tjänar pengar på pengar, och är enbart intresserade av flöden och förväntningar som kan relateras till mer pengar, ännu högre vinster.

En knappstor minoritet av Sveriges befolkning kan alltså luta sig tillbaka och leva på sina ränteinkomster. För den stora majoriteten innebär dock räntorna en livslång skuldsättning, som ofta också accelererar i nivå med inkomst. Det vill säga, ju mer du tjänar desto mer måste du betala av på din skuld.

Om räntan både kan vara för låg och för hög - är det då inte dags att också diskutera dess funktion?

Jag skulle gärna efterlysea en debatt om vad ränta är, liksom dess betydelse och funktion för oss som medborgare, konsumenter och låntagare.
Det är dags att vi börjar diskutera hur det påverkar människan, ekonomin och den allmänna tillväxten. En tillväxt - som precis som räntan i dag - hotar att förstöra våra livsvillkor, vår miljö, såväl som länder, städer familjer och individer. Och i förlängningen de demokratiska samhällen vi lever i. Att räntan finns för att försäkra den som lånar ut att den eventuella risk (i att förlora kapitalet) täcks är positivt. Det ser till att betalningsmedel cirkulerar och kommer dit det behövs. Att räntan finns för att se till att organisationer och företag täcker sina kostnader och genererar ett plusresultat, är nödvändigt för fortsatt överlevnad och utveckling.

Men diskussionen vad räntan och dess begrepp - utöver dessa två funktioner har - är i dag obefintlig. Trots att vi vet vilka problem den ställer till med.

Om vi vill ha ett rättvisare, mer jämlikt och demokratiskt samhälle, där alla ges möjlighet att bli skuldfria på sina lån - utan att fastna i livslånga ränteavbetalningar till vinstkrävande affärsbanker – då är det dags att ta den debatten!

Sammy Almedal VD för JAK Medlemsbank