Skip to main content

Ska JAK börja spekulera?

Blogginlägg   •   Mar 27, 2013 15:07 CET

Vi får en del intressanta frågor till kontoret och denna vill vi gärna dela med oss av.

Hej!
Jag är sparare i JAK-banken, och läser grus & guld med intresse, det är ofta bra artiklar i den, senast om spaniens alternativa banker och deras strävan att finna ett nytt sätt att tänka och ändra vår syn på ekonomin. 

Men så läste jag nåt om att jak funderar att investera pengarna i skogsobligationer. Jag blev förvånad, för jaks strävan har ju alltid varit att pengarna som folk sparar i jak skall vara till för att lånas ut till andra. Ni har till och med gått så långt som att endast låta förvalta pengarna i svenska statsobligationer. 

Är det inte en märklig vändning, att jak då plötsligt ska göra profit på pengarna? Är det inte då genast i mitt intresse som sparare att få lov att ta del av denna profit, som jag gör när jag sparar i en vanlig bank? Vem ska ta denna vinst? 

Jag tycker redan att det är svårt att motivera den fasta årsavgiften på 250 kronor, men förstår fullt och väl att ni som arbetar med jak-banken måste ha betalt för det ni gör. Att ni dessutom tar ut en 'ränta' på lånen är väl också en effekt av att ni på något vis måste få in en slags vinst för att kunna olja maskineriet.

Men, att börja investera med mina pengar, och ta ut vinster på dem, det är helt och hållet utanför min föreställningsvärld för en förening som jak. Då är jak plötsligt förminskat till ett tunt skal mellan mig och den vanliga bankvärlden! Ni kommer ju ändå att investera och profitera på mina pengar! Vad skiljer då jak från en vanlig bank? 
Varför ska jag ge er mina pengar så att ni kan profitera på dem, när grundtanken var att de skulle finnas till hands för människor att låna, idealt utan ränta och avgifter? 

Förklara detta för mig, så ska jag fortsätta att spara mina pengar hos jak. Som det är nu ser jag endast ett hyckleri, där ni försöker behålla en fasad som inte längre finns! 

Hej,

Tack för din mycket viktiga fråga. Jag kan börja med att konstatera ett par mycket viktiga iakttagelser, du har rätt i att målet med den räntefria inlåningen är att kunna låna ut kostnadseffektivt till så många andra medlemmar som möjligt. Som läget är idag har vi en större inlåning än vad medlemmarna efterfrågar vilket är både positivt och negativt, det positiva är att förtroendet för JAK och vår idé är starkt, det negativa, men också det en möjlighet är att vi måste se över och utveckla sättet vi använder sparlånesystemet så att vi kan låna ut mer, ett arbete som styrelsen arbetat och arbetar intensivt med i bankstrategin. 

JAK som bank och organisation är inte emot avkastning så länge den kommer från reella värden och inte från spekulation, derivat, ansamlat kapital som driver ränta på ränta effekter o.s.v. Vår likviditet finns idag i huvudsak på konton i andra banker och i statsskuldsväxlar, vilka är våra huvudalternativ för att sprida risken samtidigt som vi har det tillgängligt. Det du noterat är tankar på alternativa investeringar som kan stärka JAK som organisation och bank, vilka kommer ifrån ett beslut på föreringsstämman som gett oss i uppdrag att undersöka eventuella placeringar i verkliga, och långsiktiga värden såsom skog och fastigheter. Att utöva sin rätt att både motionera och rösta på stämman tycker vi är mycket viktigt och vi ser även det kommande demokratiprojektet an med spänning vilket kommer att kunna både öka medlemmarnas direkta inflytande på verksamheten samt öka antalet tillfällen att tycka till. Tanken har aldrig varit att spekulera eller äventyra föreningens framtid  utan att stärka denna, och kan vi stärka det egna kapitalet och likviditeten kan vi generera en bättre kostnadsstruktur för banken och dess låntagare. Avgiften på 250 kr går till föreningen och folkrörelsearbetet och påverkar inte bankens kapitaltäckning eller likviditet.Grundtanken är och kommer att förbli att ingen ska tjäna pengar på pengar men kan vi vara med och bidra till en bättre framtid för våra medlemmar och världen tycks det vara stämmans avsikt att vi ska göra det.

mvh

Sammy Almedal
vd