Skip to main content

Taggar

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

Dokument   •   2013-10-03 15:27 CEST

Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank. I korthet innebär det att en kommuns sparande ger organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. Om JAK bifaller låneansökan, behöver inte organisationen spara parallellt. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Läs mer i bif folder!

Presentation of ongoing projects

Presentation of ongoing projects

Dokument   •   2012-10-26 08:45 CEST

Presentation of ongoing projects

Presentation of ongoing projects

Dokument   •   2012-10-26 08:45 CEST

Projects around the globe with whom we are in contact.

Protokoll från JAK Medlemsbanks föreningsstämma 2011

Protokollet från JAK Medlemsbanks föreningsstämma som hölls den 16-17 april 2011 i Skövde.

Årsredovisning 2010 i fickformat

Årsredovisning 2010 i fickformat

Dokument   •   2011-03-31 19:26 CEST

En lättare version av årsredovisningen, med ordförklaringar.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010

Dokument   •   2011-03-21 14:11 CET

JAK Medlemsbanks årsredovisning 2010-12-31

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31

Dokument   •   2010-10-21 14:43 CEST

Delårsrapport för JAK Medlemsbank per den sista augusti 2010

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2009

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2009

Dokument   •   2010-05-10 11:42 CEST

Årsredovisning JAK Medlemsbank

Årsredovisning JAK Medlemsbank

Dokument   •   2009-04-07 08:34 CEST

Under verksamhetsåret har världen fått se en global finanskris utvecklas. Denna kris har spritt sig även till Sverige och dess banker, där också JAK har påverkats. JAKs placeringar består till största delen av utlåning till medlemmar. JAKs likviditetsplaceringar sker till låg risk och endast i svenska kronor. JAK har påverkats positivt genom att fler har blivit medlemmar och att omsättningen ökar.

Låt inte bankerna äga infrastrukturen!

Dokument   •   2008-11-27 10:43 CET

Betalningssystemet är en infrastruktur, precis som vägar och järnvägar. Alla skall kunna resa och flytta gods och det tar vi gemensamt ansvar för genom Vägverket och Banverket. På motsvarande sätt bör möjligheten att smidigt kunna förflytta och förvara pengar vara ett offentligt ansvar. Betalningssystemet bör ligga under demokratisk kontroll, med privata aktörer.

Finansiell kris – är någon förvånad?

Dokument   •   2008-09-29 14:00 CEST

Ännu en finansiell kris sveper över världen. Bankerna i USA har gjort detsamma som bankerna i Sverige gjorde i början av 90-talet, lånat ut pengar som inte finns mot tveksamma säkerheter.

En spännande tid

Dokument   •   2008-08-25 13:14 CEST

JAK Medlemsbank deltar i Hela Sverige ska leva som ett sätt att dela med sig av sin erfarenhet av lokala lösningar. De nya utmaningarna kräver också nya lösningar där JAK som förening och bank vill vara med och riva hinder för det lokala engagemanget.