Skip to main content

Taggar

Svar till Göran Greider

Svar till Göran Greider

Nyheter   •   2016-04-04 14:14 CEST

Premiär för Studio JAK

Premiär för Studio JAK

Nyheter   •   2015-10-02 10:56 CEST

JAK Medlemsbank 50 år!

JAK Medlemsbank 50 år!

Nyheter   •   2015-09-30 12:10 CEST

JAK-medarbetare medförfattare i klimatantologi
JAKs årsstämma 2015

JAKs årsstämma 2015

Nyheter   •   2015-04-22 16:52 CEST

Förändring i JAKs verksamhet

Förändring i JAKs verksamhet

Nyheter   •   2014-12-17 14:57 CET

JAK deltar i World Congress of Accountants i Rom
JAKs delårsrapport 2014

JAKs delårsrapport 2014

Nyheter   •   2014-11-04 16:06 CET

Det kommande amorteringskravet drabbar inte JAKs låntagare
Förlängd amorteringstid på lån

Förlängd amorteringstid på lån

Nyheter   •   2014-03-14 14:19 CET

Inloggning med Mobilt BankID

Inloggning med Mobilt BankID

Nyheter   •   2014-02-03 13:27 CET

Nu kan du använda Mobilt BankID för att logga in på JAKs internetbank.

Media-no-image

Stipendium JAK Medlemsbank

Nyheter   •   2013-12-20 13:22 CET

Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. I november 2013 har stipendie-kommittén beslutat att tilldela JAKs stipendium till Giulia Vichi, University of Florence, samt till Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå School of Business, Umeå Universitet.

Många vill höra om JAK

Många vill höra om JAK

Nyheter   •   2013-11-14 15:20 CET

Media-no-image

Slutet på banker så som vi känner dem?

Nyheter   •   2013-11-01 10:31 CET

Det skrivs om JAK på Harvard Business Review.The End of Banks as We Know Them? - Harvard Business Review.

Jorden i ditt kylskåp

Jorden i ditt kylskåp

Nyheter   •   2013-10-09 16:52 CEST

JAKs lokalavdelning i Gävle höll en föreläsning den 7 oktober i samarbete med Naturskyddsföreningen. Inbjuden talare var Gunnar Rundgren, författare till bl a Trädgården Jorden och Jorden vi äter.

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

Nyheter   •   2013-10-03 16:00 CEST

Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank. I korthet innebär det att en kommuns sparande ger organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. Om JAK bifaller låneansökan, behöver inte organisationen spara parallellt. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar.

Stipendium hos JAK Medlemsbank

Stipendium hos JAK Medlemsbank

Nyheter   •   2013-09-20 14:59 CEST

JAK Medlemsbank delar ut ett stipendium två gånger per år på 10 000 kronor. Stipendiet riktar sig till studenter vid universitet och högskolor, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Ansökningar som behandlar lokala och/eller globala rättviseperspektiv är särskilt intressanta. Ansökan ska vara JAK tillhanda senast 1 november (för vårterminen) och senast 1 maj för höstterminen.

Nu prövar JAK eftersparfria lån

Nu prövar JAK eftersparfria lån

Nyheter   •   2013-08-20 16:03 CEST

Strålande sol över JAK ung på Urkultsfestivalen
Medlemsantalet i JAK Medlemsbank ökar

Medlemsantalet i JAK Medlemsbank ökar

Nyheter   •   2013-07-03 15:09 CEST

Antalet medlemmar i JAK Medlemsbank är nu 38 697. En ökning med ca 1 000 medlemmar sedan årsskiftet. Unga medlemmar i åldrarna 16 - 30 år ökar dubbelt så mycket (5%) som snittet i hela JAK (2,4%). Det är ett resultat av bankens ungdomssatsning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.