Skip to main content

Dags att söka JAK Medlemsbanks stipendium

Nyhet   •   Feb 15, 2010 10:48 CET

Du kan söka JAK Medlemsbanks stipendium för studier i uthållig ekonomi om du är student på högskolenivå och inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv.

 

Belopp

Det totala stipendiebeloppet är 20 000 kr för 2010. Detta belopp kan fördelas på flera sökande.

 

Ansökningsförfarande

Ansökan ska ske skriftligen per brev eller e-post av den person som söker stipendiet. Ansökan skall innehålla en projektplan/studieplan om max 1 sida, där bakgrund och målsättning med projektet beskrivs. Projektplanen skall även innehålla en kontaktperson vid berört lärosäte, exempelvis tilltänkt handledare.

 

Ansökan skickas till

JAK Medlemsbank, ”Stipendium”, Box 216, 541 25 Skövde

eller till jak@jak.se där du tydligt ska ange ”Stipendium”.

 

Ansökan för höstterminen ska vara JAK Medlemsbank tillhanda senast den 1 maj och för vårterminen senast den 1 november.

 

Publicering

Efter samråd med stipendiaten publiceras uppsats eller PM på lämpligt sätt, exempelvis på JAK Medlemsbanks hemsida. Om stipendiaten vill bereds hon/han plats på ett av JAK Medlemsbanks kvalitetsseminarier.

 

Frågor?

För frågor om stipendiet kontakta

Ann-Marie Svensson, tfn 0500-46 45 51, ann-marie.svensson@jak.se