Skip to main content

Goda skäl beskatta finansiella transaktioner

Nyhet   •   Nov 30, 2011 07:45 CET

Bland förslagen för att hantera krisande banker och skuldsatta nationer har ett av 90-talets mest utskrattade reformförslag dykt upp. Den så kallade Tobinskatten – eller Robin Hoodskatten som den numera ofta kallas – handlar om att beskatta finansiella transaktioner i syfte att kyla av finansiella marknader som gått i spinn. Problemet är att vi har skapat en situation med ett galopperande antal transaktioner som understöds av den finansiella sektorns datorisering.

Dessutom skulle en transaktionskatt kunna vara ett sätt att få fram kapital till en nödvändig grön omställning.

Att diskutera en skatt på transaktioner har länge varit som att svära i det finansiella kyrkorummet, eftersom det går på tvärs mot den dominerande teorin om effektiva marknader. De nya finansiella instrument som har tagits fram under de senaste 30 åren har nämligen alla baserats på antagandet att kostnaden för varje enskild transaktion är noll.

Men i stället för att stå för sin övertygelse om detta, lyfter skattens motståndare fram argumenten att den är svår att införa och i slutändan bara skulle drabba enskilda sparare.

Att införa en transaktionsskatt är förvisso förenat med svårigheter, men det är inget argument emot själva idén. En titt i historieböckerna visar att nya skatter alltid har mötts med skepsis från marknadsliberalt håll. Men erfarenheten visar att det går alldeles utmärkt att förändra skattesystemet så att marknaden får nya spelregler att förhålla sig till. Ett exempel är skatt på lön i stället för på jord, som infördes tidigt på 1900-talet.

Det andra argumentet, att en skatt på finansiella transaktioner skulle drabba enskilda sparare, är skrämselpropaganda. Med de nivåer på skatten som diskuteras drabbas inga långsiktiga placerare. Bankernas och fondplacerarnas avgifter för sina ”tjänster” framstår som ett mycket större hot mot de enskilda spararna än en skatt på finansiella transaktioner.

Införandet av en Tobinskatt/Robin Hoodskatt ifrågasätter en grundbult i dagens globalisering – idén om att finansiella marknader mest effektivt fördelar resurser över världen om de tillåts operera med minimala transaktionskostnader. Därmed krävs det tid och ett utvecklat internationellt samarbete, även utanför EU, för att genomföra en beskattning av finansiella transaktioner.

Därför är det bra att EU-kommissionen genom sitt förslag om en transaktionsskatt bidrar till att föra upp frågan på högsta politiska nivå. EU har här en gyllene chans att ta initiativet globalt. En skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå skulle stärka EUs position när det gäller att främja gemensamma regler för hela världen, särskilt genom G20. Eftersom Anders Borg bestämt avvisar idén är det nu upp till oppositionen att våga visionera om hur vi kan reformera ett föråldrat skattesystem så att det blir mer anpassat till ett globaliserat 2000-tal.

Att verka för en skatt på finansiella transaktioner vore en bra start.

 

Oskar Broberg

Forskare
Handelshögskolan Göteborg