Skip to main content

JAK besökte Valencia

Nyhet   •   Nov 28, 2010 15:42 CET

I början av november hörde ACSUD (Valenciabaserad ideell organisation med stort fokus på Syd) av sig till oss och undrade om vi kunde komma och presentera JAK. De driver ett projekt om alternativ finansiering och hade fått stöd från regionen för ett antal seminarier. Då ingen av våra ideella i internationella nätverket hade möjlighet att resa så fick jag frågan och tackade ja.

Mitt första intryck var att de var mycket professionella. De ordnade snabbt resa och försäkring. Hela vistelsen var bekvämt ordnad. Jag reste ner på torsdagen och kunde ta det lugnt inför presentationen på fredagen som var seminariets första dag. Tillsammans med COOP57 och FIARE presenterade jag JAK på 20 minuter, vilket var en utmaning, tror aldrig jag pratat så snabb spanska. Det var 30 deltagare som blev nyfikna och sedan ställde många frågor. Jag blev imponerad av de andra organisationerna. FIARE samlar just nu kapital för att bli den första spanska etiska banken, de arbetar under den italienska, Banca Eticas, tillstånd. De har nyligen gjort det möjligt att spara utan ränta och denna sparform är den som växer snabbast just nu. De har fortfarande en lång bit kvar till de fem miljoner euro som krävs för banktillståndet och är ganska oroliga för hur det kommer att gå med tanke på de nya regler för eget kapital som kommer i och med BASEL III.

Medan FIARE vänder sig till privatpersoner så vänder sig COOP57 uteslutande till kooperativ och vissa typer av juridiska personer. De har ingen ambition kring att bli bank utan ser en fördel i att själva kunna bestämma vem som får låna och till vad. Alla som vill låna måste bli medlemmar/delägare i föreningen – till en insats på 900 euro om jag förstod det rätt. För att få ett lån, liksom bli medlem krävs att man uppfyller sociala mål vid sidan om de ekonomiska. De har två ideellt arbetande grupper som gör denna bedömning. Om den sociala gruppen kommer fram till att projektet stämmer överens med kriterierna (demokrati, liten lönespridning, ingen miljöfarlig verksamhet, lokalt intressant) så är det den ekonomiska gruppens plikt att hitta en försvarbar lösning för att ge lånet – detta kan vara att grannarna ställer upp med borgen. COOP57 växer när nya aktörer vill låna, genom att accepteras i föreningen så får man i princip låna, då de använder samma principer för medlemskap som för långivning. Skulle någon nekas ett lån så skulle de antagligen behöva utesluta dem som medlemmar. Istället för att växa sig till en bank – vilket skulle omöjliggöra deras typ av kreditgivning (baserad på förtroende mer än säkerhet) – så stödjer de FIARE i sin ambition att bli bank.

Under lördagen presenterade en kvinna från Ecuador sin jordbrukskassa. Återigen en verksamhet som baserar sig på förtroende. De hade lite olika roller/grupper, bland annat en som hade till uppgift att prata med dem som inte betalade tillbaka. För mig gav föredraget ytterliggare perspektiv till den centraliserade form av verksamhet som vi valt. Vi möter inte medlemmarna på samma sätt och våra lokala ekonomier stöttas därmed inte genom den konfliktlösning som en mer lokalt baserad verksamhet kräver.

Under lördagen presenterade två kvinnor från REAS det spektrum av aktiviteter som just nu sker i Spanien under namnet solidarisk ekonomi. Det var konsumentföreningar som slutit sig samman med ekologiska småbrukare, alternativa valutor, grannsamverkan, kreditgarantiföreningar, förlagskooperativ och mycket mer. Spännande att de kallar det just solidarisk och inte social, för mig ger det lite olika associationer.

Seminariet avslutades med att de bildade en lokalgrupp för COOP57. Då övergick mötet till att ske på katalanska, vilket jag upptäckte gick ganska bra att förstå efter att ha hört tongångarna på spanska några gånger först.

Jag är mycket tacksam för den möjlighet som gavs mig att delta på mötet i Spanien. Det har gett mig flera värdefulla perspektiv på vår egen rörelse.

Per-Erik Persson,

Ungdomskonsulent