Skip to main content

Mikrofinansinstitutet besöker JAK-kurs för unga

Nyhet   •   Jan 28, 2010 15:38 CET

idéer, kompetens och vilja, men pengar saknas. Vetskapen om att ett mindre lån och lite stöd på vägen utgör skillnaden för många som vill driva företag är bakgrunden till att Sveriges första Mikrofinansinstitut har bildats. Mikrofinansinstitutet ger grupper i Sverige, som inte har tillgång till finansiering, personlig handledning och möjlighet till mikrokrediter. Individen får en möjlighet att visa att de kan och i förlängningen leder arbetet till ökad sysselsättning samt ekonomisk och social integration.

JAK Medlemsbank stödjer Mikrofinansinstitutet och vill gärna fortsatta samtalet kring hur vi kan utveckla samarbetet. Den 6 mars får vi en bra möjlighet till detta, då Mikrofinansinstitutet besöker JAK-Skola för unga.

JAK-Skola för unga är en kurs om möjligheter till ett rättvist, solidariskt och uthålligt samhälle, om JAK Medlemsbank som folkrörelse, varför vi driver en räntefri bank och hur den fungerar.  Sist vi höll JAK-Skola för unga hade vi härliga sensommardagar på Kretsloppshuset i Sunne. Nästa kurs blir den 5-7 mars på Åsa Folkhögskola i Sköldinge, utanför Katrineholm. Självklart kan vi inte styra vädret. Det är inte säkert att vi denna gång får gnistrande vårvinterdagar. Men vi tror på trevliga, lärorika och intressanta dagar och vi är mycket glada att vi får besök av Mikrofinansinstitutet! Deras besök bidrar med en viktig dimension i samtalet om rättvis ekonomi och ekonomisk frigörelse, säger Sofia Hamrin (vik Ungdomskonsulent i JAK) som är kursledare tillsammans med Per-Erik Persson (Ungdomskonsulent i JAK).

- JAK Medlemsbank är en folkrörelse för rättvis ekonomi. Vi menar att det är orättvist att pengar, genom räntan, överförs från de som har lite till de som har mycket. Tillsammans driver vi därför en räntefri bank som ett praktiskt exempel på rättvis ekonomi. Vi verkar för ekonomisk frigörelse både genom att vara bank som ger möjlighet att spara och låna räntefritt och genom att vara en arena för samtal om ekonomi, där fasta dogmer i ekonomin utmanas. Mikrofinansinstitutet bidrar med ett annat verktyg till rättvis ekonomi och ekonomisk frigörelse, säger KarinMalin Ekström (ordförande i JAK Medlemsbank). Tillgång på kapital är också en fråga om rättvisa. Individen får en chans och vår förståelseram kring ekonomi vidgas då de skapar nya system för finansiering, menar hon.

- I JAK utgår vi ifrån att ekonomins spelregler formas av människor. Vi kan förändra dem om de inte är bra! Bäst rustade att förändra blir vi om vi testar våra tankar tillsammans med andra. På JAK-skola för unga osar kreativitet! I övningar och diskussioner sker ett inspirerande utbyte av tankar, frågor och idéer för en rättvisare och mer hållbar värld.  Som kursledare kan vi bidra med vår kunskap om JAK och räntefri ekonomi, men minst lika viktigt, både för deltagarna och för oss, är de erfarenheter, tankar och frågor om rättvis och hållbar ekonomi som deltagarna har, säger Sofia Hamrin. Vi lär oss bäst tillsammans, menar hon.

Är du intresserad av att delta på kursen?

Mer info finns på www.jak.se