Skip to main content

Nu prövar JAK eftersparfria lån

Nyhet   •   Aug 20, 2013 16:03 CEST

Som ett sätt att stödja medlemmar som bedriver verksamhet i linje med
JAKs värderingar, har styrelsen beslutat att under en prövotid låna ut pengar utan krav på bundet sparande. 

Tack vare medlemmarnas inlåning kan eftersparfria lån vara ett sätt att stödja organisationer och företag som är medlemmar. 

Det totala maxbeloppet för dessa lån är 25 miljoner kronor och varje medlem kan låna maximalt 1 miljon kronor, utan krav på sparande. Lånekostnaden är 4,5 procent. Under prövotiden kommer vi att utvärdera hur attraktivt detta är och de reaktioner vi får på erbjudandet. 

Lotta Friberg, styrelsens ordförande: 

- Det här är en speciell kampanj där vi vänder oss till juridiska personer, det vill säga företag och organisationer med ett erbjudande. Med det här kan JAK visa sitt stöd för miljöinvesteringar, lokal utveckling eller verksamheter som ligger i linje med våra värderingar och som vi är stolta över att få delta i eller visa upp. 

Kritierier för att beviljas ett eftersparfritt lån: 

• Lån kan endast beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK. 

• Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande, eller verksamhet som är i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet. 

• I övrigt gäller samma krav på kreditbedömning som för andra företag och organisationer (förutom kravet på bundet sparande). 

• Lånen kan sökas från och med nu. För mer info, kontakta huvudkontoret i Skövde, tel. 0500 – 46 45 00.

Kommentarer (4)

  känns som sparpoängen som en vanlig dödlig med lagom idelogi har gnidigt ihop under lång tid har blivit värdelösa

  - lars edman - 2013-08-20 20:53 CEST

  Hej Lars Edman!
  Tack för din kommentar.
  De eftersparfria lånen beviljas under en prövotid till medlemmar som bedriver verksamhet i linje med JAKs värderingar. Det är tack vare våra medlemmars höga inlåning som JAK på det här sättet kan ge sitt stöd till miljöinvesteringar eller lokal utveckling i linje med våra värderingar.
  Lånen gäller bara juridiska personer, privat är det samma regler som förut med återbetalning och sparpoäng.
  Under prövotiden utvärderar vi vilka reaktioner vi får.
  Vänliga hälsningar,
  JAK Medlemsbank

  - Louise Holck Clausen - 2013-08-21 10:26 CEST

  Trevligt med lite nytänkande.
  Frågan är varför inte alla får samma möjlighet till detta erbjudande. Vad är det för skillnad om en medlem (Icke juridisk person) skulle vilja göra en miljö investering och ha samma värdegrund som JAK.

  - Peter Tellgren - 2013-08-21 18:08 CEST

  Hej Peter Tellgren!
  Tack för din kommentar och ursäkta att det dröjt med vårt svar.
  Vår strävan i JAK är att öka nyttan för våra medlemmar, samtidigt som vi upprätthåller ett hållbart banksystem som är rättvist. Just nu har vi i banken många medlemmar som sparar, samtidigt som andra vill låna, men inte har möjlighet. Om vi var säkra på att systemet skulle fungera även utan krav på eftersparande, dvs att medlemmar även utan krav skulle spara tillräckligt för att få balans mellan lån och sparande i systemet, skulle vi gärna sänka eller helt ta bort eftersparkravet för alla. Där är vi inte nu, men provar denna riktade satsning mot juridiska personer, med en begränsad summa pengar under en begränsad period.
  Om den här riktade satsningen uppskattas av våra medlemmar, att efterfrågan ökar på eftersparfria lån och att medlemmarna fortsätter sitt höga sparande, då finns det anledning för oss att i den kommande utvärderingen ta ställning till hur vi ska gå vidare.
  Vänliga hälsningar,
  JAK Medlemsbank

  - Louise Holck Clausen - 2013-08-26 11:24 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera