Skip to main content

Ny modell för lånekostnaden införs 2011

Nyhet   •   Nov 26, 2010 11:07 CET

Från låneavgift till lånekostnad: Varför införa ett nytt sätt att räkna?

JAK Medlemsbank kommer vid årsskiftet att övergå till en ny modell för beräkning av låntagarens kostnad för lån. Syftet är att uppfylla tidigare styrelsebeslut om kostnadstäckning, de nya internationella reglerna för redovisning i finansiella institut (IFRS), Basel II-reglerna om kapitaltäckning samt konsumentkreditlagen.

Hur blir det?

Den totala kostnaden för lånet blir ungefär densamma för låntagaren, men den kommer att betalas in på ett nytt sätt. Lånekostnaden blir en procentsats av aktuell skuld istället för på ursprungsskulden, som görs idag. Eftersom skulden minskar när lånet avbetalas så kommer lånekostnaden vara som högst i början för att sedan minska för varje år. I början kommer låntagaren att betala mest. Samtidigt kommer nya låntagare från 2011 att slippa den ifyllnadsbetalning som låntagare idag tvingas betala om man löser lånet i förtid.

 Exempel: Lån med säkerhet på 100 000 kr på 10 år, utbetalt den 1 januari    

                                                Idag            Från 2011

Lånekostnad månad 1, år 1:        125 kr          247 kr

Lånekostnad månad 1, år 2:        125 kr          229 kr

Lånekostnad månad 1, år 3:        125 kr          204 kr

Lånekostnad månad 1, år 4:        125 kr          178 kr

Lånekostnad månad 1, år 5:        125 kr          153 kr

Lånekostnad månad 1, år 6:        125 kr          127 kr

Lånekostnad månad 1, år 7:        125 kr          102 kr

Lånekostnad månad 1, år 8:        125 kr          76 kr

Lånekostnad månad 1, år 9:        125 kr          51 kr

Lånekostnad månad 1, år 10:      125 kr          25 kr

Total lånekostnad:                     15 000 kr     15 111 kr

 Börjar JAK med ränta?

Vi kommer alltså att börja räkna ut kostnaden för låntagaren på samma sätt som man räknar ränta på banklån i andra banker. Det blir mer likt och jämförbart med andra lånemöjligheter, vilket kan vara en fördel för låntagaren.

Börjar JAK med ränta nu? Nej. Det är inte sättet att räkna som har någon betydelse för idén med JAK. Medlemmarnas sparande i JAK är även fortsättningsvis räntefritt. Det är det som är det viktiga. Räntefritt sparande möjliggör lån till låg kostnad, eftersom lånekostnaden inte belastas med ränta till spararna. I vårt fall belastas inte heller lånen av att ägarna kräver vinstutdelning. Vi äger JAK Medlemsbank tillsammans och kräver inte vinst av varandra. Syftet med bankverksamheten är alltid nytta för medlemmarna. Den största nyttan för låntagarna är att lånen kostar så lite.

Hur påverkar den nya lånekostnaden mig rent praktiskt?

Det nya sättet att hantera lånekostnaden påverkar inte dig som redan har ett pågående lån. De gamla villkoren gäller fortfarande för det lånet. Den nya konstruktionen gäller de som skriver under sina avtal efter den 1 januari 2011.

Du som har ansökt om lån innan årsskiftet och skrivit på det gamla skuldebrevet kan få en kredit utbetald med det gamla sättet ända fram till den 31 januari 2011.

 Du som får skuldebreven utskickat till dig efter den 1 januari kommer att få det nya skuldebrevet.

Det går även bra att få en kredit beviljad innan årsskiftet men vänta med att få skuldebrevet tills efter årsskiftet för att kunna betala enligt det nya sättet.

Under december kommer vi även att publicera en ny kalkyl på hemsidan så att det går att räkna på den nya lånekonstruktionen. Du kan då se exakt vad just ditt lån kostar.

Storleken på lånekostnaden

Lånekostnaden för de nya lånen blir 3 % på aktuell skuld för lån med säkerhet och 4,5 % på aktuell skuld för lån utan säkerhet (blancolån). Skillnaden beror på att vi idag har en uppläggningsavgift på 1 000 kr för lån utan säkerhet. Uppläggningsavgiften avskaffas den 1 januari och bakas in i procentsatsen för lånen. Vi höjer också kostnaden något för lån utan säkerhet. Kostnaden för lån med säkerhet är densamma i kronor som tidigare. Det kan dock bli mindre skillnader beroende på lånets storlek och längd, då det inte är möjligt att få till det exakt.

                              Idag                                                   2011

Lån med säkerhet:  1,5 % av ursprungsskulden                    3 % av aktuell skuld

Lån utan säkerhet:  1,5 % av ursprungsskulden + 1 000 kr    4,5 % av aktuell skuld