Skip to main content

Ny Uppsats om JAK Medlemsbank – Kundens behov i fokus

Nyhet   •   Aug 23, 2012 10:18 CEST

Anna Amborn och Linda Elgestad är färdiga med sitt examensarbete i Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Rubriken är JAK Medlemsbank och räntan - Ett räntefritt alternativ

I slutsatsen kan man läsa: ”I ett inledande skede kan JAK’s verksamhet nästan verka för bra för att vara sann. Finns det inga dolda sidor? Då banksektorn ofta förknippas med stora vinster och bonusar där det sällan är kundens behov som står i fokus kan man lätt tro att JAK- bankens yttre bara är en fasad. Vi har dock kommit fram till att JAK’s arbete med starka ideologiska motiv där medlemmarnas bästa står i fokus stämmer överens med vad den utger sig för att vara.” 

Amborn och Elgestad har också identifierat kärnan i JAKs syn på ränta och konstaterar att vår status som räntefri bank är beroende ”av att ränta definieras som en arbetsfri inkomst dvs. en inkomst som inte täcker några verkliga kostnader. Studien visar att ett lån i JAK Medlemsbank ger en relativt hög månadskostnad vilket också gör att det krävs en hög månadsinkomst för att låna ett större belopp.”

Bostadspriserna har på flera håll i landet skjutit i höjden under de senaste 20-30 åren. De stigande priserna hänger ihop med avregleringen av finansmarknaden som påbörjades under mitten av 1980-talet. Därmed har JAKs räntefria lånesystem idag svårare att möta sina medlemmars behov av finansiering av hela bostaden även om våra lån fram till 2009 varit de klart billigaste. Idag väljer många medlemmar att låna en del av sitt behov i JAK för att på sikt bli skuldfri genom att använda eftersparandet till en ytterligare amortering när det faller ut.

 

Vi uppskattar också Amborn och Elgestads förslag till fortsattforskning nämligen räntans andel av priset på en vara. Detta är ett område som Margrit Kennedy belyst med ett antal tyska exempel men där det saknas senare studier och studier i Sverige. JAK menar att räntans andel av priset på en vara är ett starkt argument för varför en räntefri ekonomi kan vara mer rättvis. Pengarna skulle istället hamna hos producenterna vilket t.ex. skulle gynna mjölkbönderna som möter allt mindre marginaler samtidigt som de tvingats till stora investeringar för att klara sig.

Tack Anna och Linda för att ni valt att fördjupa er i ämnet!

JAK Medlemsbank stödjer studenter som vill fördjupa sig inom ämnen som rör räntefri ekonomi.