Skip to main content

Sök JAK Medlemsbanks stipendium

Nyhet   •   Okt 06, 2010 09:29 CEST

JAK Medlemsbanks stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv.

Belopp

Totala stipendiebeloppet är 20.000 kr per år. Detta belopp kan fördelas på flera sökande.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska ske skriftligen per brev eller e-post av den person som söker stipendiet. Ansökan skall innehålla en projektplan/studieplan om max 1 sida, där bakgrund och målsättning med projektet beskrivs. Projektplanen skall även innehålla en kontaktperson vid berört lärosäte, exempelvis tilltänkt handledare.

Ansökan skickas till

JAK Medlemsbank, "Stipendium", Box 216, 541 25 Skövde

Ansökan för höstterminen ska vara JAK Medlemsbank tillhanda senast den 1 maj. Ansökan för vårterminen ska var JAK Medlemsbank tillhanda senast den 1 november.

Publicering

Efter samråd med stipendiaten publiceras uppsats eller PM på lämpligt sätt, exempelvis på JAK Medlemsbanks hemsida. Om stipendiaten vill bereds hon/han plats på ett av JAK Medlemsbanks kvalitetsseminarier.

Frågor?

För frågor om stipendiet kontakta

jak@jak.se där du tydligt ska ange "Stipendium".

Ann-Marie Svensson, tfn 0500-46 45 51,

ann-marie.svensson@jak.se