Skip to main content

Stipendium JAK Medlemsbank

Nyhet   •   Dec 20, 2013 13:22 CET

JAK Medlemsbank delar ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv.

Stipendiekommittén består av Oskar Broberg (docent i ekonomisk historia), Miguel Ganzo (JAK-konsulent med internationella kontakter), Lotta Stålklint (banktjänsteman och JAK-konsulent) och Ann-Marie Svensson (medlemschef JAK).

Stipendium utbetalas till: 

-  Giulia Vichi, University of Florence, 15 000 kr

- Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå University och Deusto University, 5 000 kr vardera

Giulia Vichi, University of Florence avslutar sin Master degree om Banking, Incurance and Financial Markets. Hon ska beskriva etiska bank-mål och alla moderna former av bank-kooperation, samt analysera den finansiella strukturen i Sverige och Italien och se hur etiska och sociala banker i de traditionella formerna. Hon kommer att beskriva hur JAK Medlemsbank fungerar i Sverige och därefter hur JAK Italia fungerar samt de problem som denna ideologiska idé möter. Hon vill avsluta med en kort sammanfattning om hur JAK Medlemsbanks modell kan bli en internationell modell för hållbar bankverksamhet.

Alexandra Dembczyk, Spanien och Jaromir Zaoral, Kina, ska göra ett masterarbete på Umeå School of Business, Umeå Universitet, i samarbete med Duesto Global Center for Sustainable Business. Centret har utvecklat en modell för ”Shared Innovation” som går längre än CSR (Företags samhällsansvar) men hittills bara tittat på multinationella företag. Alexandra och Jaromir vill studera sociala företag. Rubriken på arbetet är ”Entrepreneurship in the context of innovation-driven sustainable business”.

Motiveringar Giulia Vichis ansökan är intressant då hon har en tydlig anknytning till räntefri ekonomi. Hon vill belysa etiska och kooperativa banker samt analysera den finansiella strukturen i Italien respektive Sverige samt göra en djupdykning i JAK Medlemsbank som ”case”.

Alexandra Dembyczyk och Jaromir Zaoral kommer att studera samhällsentreprenörer för en hållbar utveckling. Vi tycker det är särskilt intressant med det internationella samarbetet mellan Umeå Universitet och Deusto.