Skip to main content

Stort intresse för räntefri workshop i Köpenhamn

Nyhet   •   Dec 17, 2009 09:47 CET

Fredag den 11 december höll JAK Medlemsbank en workshop i Köpenhamn tillsammans med J.A.K i Danmark och JAK Bank Italia. Workshopen hade temat ”Interest-free economy – Because greed has never been sustainable” och genomfördes som en del i Klimaforum09, ett forum för civilsamhället som pågår parallellt med Klimattoppmötet COP15.

Salen, som hade stolplats för 80 personer, visade sig för liten. Folk satt på golvet och stod läggs väggarna. Intresset för räntefri ekonomi är växande internationellt och det stora intresset för workshopen gav fler internationella kontakter och inspiration för vårt fortsatta arbete att sprida idén om räntefri ekonomi.

Henrik Friis, företrädaren för J.A.K i Danmark gav sitt perspektiv på varför räntefri ekonomi är viktigt. Han uppmanande till ifrågasättande av vad vi egentligen betalar för när vi tar lån i en ”vanlig bank” och beskrev vad han menar med ett skäligt pris för lån. Ivana Massaria från JAK Bank Italia gav sin bild av räntefrihet utifrån den italienska kontexten. Hon beskrev hur de höga räntorna är ett hinder för småföretagande.

Från JAK Sverige uppmanande vi till ifrågasättande av bilden av ekonomin som ett system isolerat från ekologin. Vi kan inte förhandla med ekologins begränsningar. JAK står för Jord Arbete och Kapital och betonar på så sätt att ekologin är ekonomins livsrum. Vi måste hushålla med både jord, arbete och kapital. Vi kan inte stryka Jord ur funktionen och ersätta den med anhopning av pengar och en tro på att framtida innovationer ska lösa de miljöproblem vi ställer till med idag. Det är hög tid att ifrågasätta ränta då den främjar kortsiktighet framför långsiktigt hållbara investeringar och att diskutera dess inverkan på ohållbar tillväxt, detta inledningen till en efterföljande gruppdiskussion om ränta och miljö.

På slutet av workshopen berättande vi om hur våra respektive räntefria banker fungerar och om vår internationella samverkan. Det kom mycket frågor och flera positiva kommentarer efteråt. Fler än 50 personer ville ha information via mail om JAK i Sverige, Danmark och Italien samt prenumerera på vårt internationella nyhetsbrev.

På lördagen deltog JAK i den stora demonstationen som gick från centrala Köpenhamn till Bella center där Klimatförhandlingarna pågår under parrollen ”Earth before Greed”. Den fina banderollen och budskapet är formulerat av den grupp unga JAK-medlemmar som deltog på den resa som JAK anordnat till Klimaforum09. Det var en engagerad och inspirerande grupp medlemmar och vi hade mycket roligt tillsammans.

Nu återstår det att se vad COP15 resulterar i. Oavsett vad som händer kommer vi att fortsätta kämpa för spelregler som sätter gränser för ekonomin utifrån ekologins förutsättningar och för vilket rättvisa är rättesnöre. Alla de initiativ som presenterades på Klimaforum09 och som sker utanför förhandlingsrummet ger hopp!

Tack till alla medlemmar som deltog i Köpenhamn och gjorde det till en lyckad helg!

Vänligen,

Sofia Hamrin, vik ungdomskonsulent på JAK Medlemsbank

Miguel Ganzo, konsulent på JAK Medlemsbank med ansvar för internationella frågor.