Skip to main content

Välkommen till föreningsstämma i Skövde 21-22 april

Nyhet   •   Jan 11, 2012 16:40 CET

Alla medlemmar är välkomna till föreningsstämma i Kyrkans Hus i Skövde den 21-22 april 2012.

Alla medlemmar över 16 år som har betalat grundinsats kallas och har rösträtt. På föreningsstämman behandlas bland annat medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner. Stämman väljer också styrelse, revisorer, valberedning och etikråd för kommande verksamhetsår.

Medlemmar bokar och betalar själva resa och boende. Kostnadsutjämning i efterhand kommer att tillämpas.

Logimöjligheter:
Västerhöjdsgården, tfn 0500-41 38 32

Hotell Skövde, tfn 0500-41 06 45

Scandic, tfn 0500-74 50 00

Skövde Vandrarhem, tfn 0500-48 17 18

(Hotell Majoren är fullbokat)

Kostnadsfri övernattning kan ske på golv i närbelägen skola. Meddela om du önskar detta vid anmälan, senast en vecka innan stämman.

Hittills har fem motioner kommit in. De kan du läsa här. Sista dag för motionsinlämning är den 1 februari. Stämmomaterial läggs upp på JAK Forum och på hemsidan efterhand. Kallelse och mer praktisk information kommer i medlemstidningen Grus&Guld i mars.

Anmälan till Yvonne Gustafsson, tfn 0500-464 505 eller yvonne.gustafsson@jak.se

Välkommen!