Skip to main content

Det är inte minusräntan som är problemet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:12 CET

Igår torsdag 11 februari meddelade Riksbanken att reporäntan sänks till rekordlåga -0,50 procent. I en artikel publicerad i Dagens Industri menar skribenten Henrik Mitelman att minusräntan är den största faran i världsekonomin, att den ”omkullkastar” allt.

JAK Medlemsbank har reagerat på denna artikel, och så här kommenterar Ann-Marie Svensson skribentens farhågor.

1. Minusräntan är den största risken för världsekonomin. Den omkullkastar allt.

- I JAK Medlemsbank tycker vi tvärtom; det är plusräntan som kullkastar en långsiktigt hållbar ekonomi. Med räntans hjälp och annan kapitalavkastning överförs succesivt alltmer resurser till de redan förmögna. Nu har vi kommit till att det är 65 personer som äger mer än hälften av jordens resurser. Det är inte hållbart att de ekonomiska klyftorna är så stora. En minusränta bidrar till en omfördelning från de som äger mycket till de som äger lite. Det är 99 % av befolkningen som tjänar på det.

2. Då omkullkastas mycket av det som vi har lärt oss i modern tid och vårt beteende ändras på ett märkligt sätt.

- Instämmer. Vi får lära om. Och det vore intressant att följa det ändrade beteendet. Kanske öppnas en möjlighet till bättre beteenden.

3. Plötsligt blir alla meningslösa investeringar lönsamma.

- Jaså? Vilka investeringar syftar han på, kan man undra. Vem gör meningslösa investeringar?

4. Och räkningarna får absolut inte betalas i tid.

- Här tänker han helt fel. Plusräntan bidrar till att man inte vill betala i tid. Så länge man har kvar pengarna så får man plusränta på dem. Därför vill man betala så sent som möjligt. Minusränta bidrar till att man betalar räkningarna i tid. Och när alla betalar räkningarna så fort som möjligt blir det mer snurr på ekonomin. Vilket är bra för alla. Minusränta är alltså inget träsk, som skribenten hävdar. Det kan vara en möjlighet till omställning till en mer hållbar ekonomi. Sverige går faktiskt bättre nu, med minusränta.


Henrik Mitelman uttalade sig även i radions P1 under torsdagen, om att storbankerna fått ta en ekonomisk smäll på grund av minusräntan. Enligt JAK Medlemsbanks åsikt verkar de ha tagit denna smäll ganska bra, eftersom de tillsammans gjorde över 100 miljarder i vinst. Både under 2014 och 2015. 

Som sagt, det är inte minusräntan som är problemet. 


JAK Medlemsbank är en demokratiskt styrd bank som bedriver räntekritisk verksamhet Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Besök vår hemsida: www.jak.se