Skip to main content

Ekonomiskt oberoende, eller?

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 15:08 CEST

Ekonomiskt oberoende?

Finanskris och klimatkris. Fler och fler inser att den tillväxt vi länge betraktat som en nödvändighet, tvärtom urholkar förutsättningarna för fortsatt liv. Finanskriser gör att fler funderar på sin ekonomiska trygghet. Det är sunda reaktioner som kan leda till ett sunt ekonomiskt beteende.

Men för att kunna skapa nya ekonomiska lösningar som går bortom dagens kortsiktiga vinstmaximering måste vi bygga ekonomin från andra utgångspunkter. Dagens tillväxtorienterade ekonomi bygger på två antaganden; att pengar kan växa och att människans huvudsakliga drivkraft är girighet. Således är också de ekonomiska systemen utformade efter dessa antaganden.

Pengar kan dock inte växa av sig själva, det sker nästan alltid på någon annans bekostnad. I en globaliserad ekonomi kan vi välja att blunda för detta. Än så länge kan vi välja det, eftersom de som betalar för det vi kallar tillväxt finns i andra delar av världen och vi slipper se dem i ögonen. Själv kan jag inte heller förlika mig med det andra antagandet om människors girighet som människors främsta drivkraft. Däremot blir girigheten lätt en självuppfyllande profetia i ett samhälle där vi alla förväntas bry oss om de senaste aktiekurserna och där en god ekonomi likställs med stor aktieutdelning.

På radio hörde jag häromdagen någon "finanshaj" säga att man måste våga satsa för att kunna bli ekonomiskt oberoende. Det tror jag också. Men satsningarna ska inte ske på börsen, satsningarna måste göras på sociala relationer. Pengar växer inte. Vad finns kvar när ekonomin inte lever upp till människans förväntningar? Det som finns kvar är våra relationer. För många av oss är det enkelt och naturligt att låna saker av varandra, låna ut pengar till varandra eller på andra sätt hjälpas åt - inom familjen. Så snart vi är utanför familjens gränser blir det däremot svårare. Ekonomi har blivit något högst privat, fast det i allra högsta grad handlar om gemensamma angelägenheter, hushållning med resurser.

För mig handlar ekonomiskt oberoende om att veta att jag klarar mig, att inte vara bunden av stora lån och att satsa på trygghet i mina sociala relationer. Det kan vara att lära mig att odla, bygga, att ha en husvagn att bo i, köpa vindkraftsandelar - konkreta saker som jag delvis kan göra själv. Men det handlar framför allt om kunskap, förmågan att samverka med andra och att få kloka idéer att bli till verklighet, det kan endast skapas genom sociala relationer och gemensamt ansvarstagande.

JAK Medlemsbank har länge arbetat med folkbildning om räntefri ekonomi och om samverkan, för att stärka människor i övertygelsen att vi kan skapa det samhälle vi önskar. Tron på att ett lokalsamhälle där människor tar vara på varandra och samverkar står starkare i hårda tider. JAK:s sparlånesystem är ett viktigt exempel på att det går att organisera ekonomin utifrån andra värderingar.

Jag tror att den största ekonomiska utmaningen handlar om att våga satsa på att skapa nyttigheter och ekonomisk trygghet tillsammans med andra. Relationer kan då formaliseras genom stadgar och i olika organisationsformer beroende på vad vi önskar. Ekonomiskt oberoende kan endast bygga på en ekonomi som är beroende av sociala relationer.

KarinMalin Ekström,

Ordförande i JAK Medlemsbank

Bifogade filer

PDF-dokument