Skip to main content

Fortsatt minusränta kommenteras av JAK Medlemsbank

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:03 CET

Igår kom beskedet från Riksbanken att det inte blir någon ytterligare sänkning av reporäntan. Det var viktigare att lägga fokus på den ekonomiska tillväxten än den fortfarande obefintliga inflationen, ansåg Riksbankschef Stefan Ingves som låter styrräntan ligga kvar på -0,35 procent.

Svensk ekonomi växer kraftigt, alltfler kommer ut i jobb och konsumtionen ökar. Det talar för bibehållen eller till och med höjd styrränta. Å andra sidan har Riksbanken inte lyckats driva upp inflationen, trots närmare ett år med minusränta. Två fakta som motsäger varandra och som är svåra att förklara. Tidigare i höst spekulerades det om en ytterligare räntesänkning, men Europeiska Centralbanken ECB valde att avstå. Reporäntan ligger kvar på samma nivå.

- Vi välkomnar Riksbankens beslut att lämna räntan oförändrad, säger Sammy Almedal, VD på JAK Medlemsbank. Det finns ingen anledning att elda på tillväxt med räntehöjning. Det bästa vore om det inte fanns någon ränta över huvud taget. Då skulle vi slippa spekulationer av det här slaget och istället ha en sund ekonomi som grundade sig på verkliga kostnader och intäkter.

I Riksbankens framtidsrapport förutspås att vi kommer ha samma ränta fram till första halvåret 2017.

JAK Medlemsbank är en rättvis och demokratiskt styrd bank utan räntor. Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Besök vår hemsida: www.jak.se