Skip to main content

JAK Medlemsbank satsar på trygga lån och medlemsnytta

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 14:46 CET

JAK Medlemsbank - med 36 000 medlemmar - har som enda bank i Sverige ett system där låntagaren inte betalar ränta på sina lån utan endast en administrativ avgift, i utbyte mot att man förbinder sig att spara i banken när man tar ett lån.

Det är lätt att stirra sig blind på dagens låga rörliga räntor. Lånemarknaden erbjuder lån till mycket låga kostnader för bostadsfinansiering. Prognoser pekar dock på stigande räntor under 2010.  Riksbanken meddelade den 11 februari i år att man bedömer att ”reporäntan kommer att höjas från och med sommaren eller tidig höst”. Samma bedömning gjorde Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturprognos. Detta avspeglar sig också i de bundna räntorna som ligger på ca 5 % idag.

I JAK är låneavgiften är 1,5 % av lånat belopp vilket motsvarar en effektiv ränta på knappt 3 %. Denna kostnad är då bunden under hela löptiden, dvs i upp till 30 år. Samma sak gäller för borgens- och blancolån.

– Den trygghet vårt system skapar kan ingen annan bank konkurrera med, säger bankchef Magnus Frank

Systemet bygger på att medlemmarna har behov av att låna vid olika perioder i sina liv. En del sparar, andra lånar och några både sparar och lånar samtidigt. Dessutom kan de vara förvissade om att banken inte spekulerar på världsmarknaden eller betalar ut bonusar.

– Vi finns till för våra medlemmar och är det någon som får bonusar är det medlemmarna, i form av låga avgifter och trygga avtal, säger KarinMalin Ekström, ordförande i JAKKontakt:

KarinMalin Ekström, styrelsens ordförande

karinmalin.ekstrom@fc.jak.se

070-393 00 65

Johan Oppmark, VD

johan.oppmark@jak.se

0733-80 59 01Kort om JAK Medlemsbank

Huvudkontor i Skövde

Ca 36 000 medlemmar runtom i Sverige

Balansomslutning på knappt en (1) miljard kronor.

Årlig nyutlåning på ca 150 miljoner.