Skip to main content

JAK Medlemsbank utmanar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:34 CEST

Styrelsen för JAK Medlemsbank har beslutat att genomföra en rejäl satsning.

Nu är ambitionen att snabbt nå en servicenivå som matchar den som finns i storbankerna.

För att utveckla internetbanken, bli mer synliga och erbjuda samtliga medlemmar bankkort ökar man antalet anställda med 16 %. Under en treårsåperiod kommer JAK att öka med motsvarande fem heltidstjänster, framför allt inom IT och kommunikation, för att nå fler, ha ett komplettare utbud och samtidigt förstärka medlemmarnas möjlighet till inflytande. Det är den den största satsningen på 10 år.

- Vi vet att det finns många som gärna vill ha oss som helbank, säger Johan Oppmark, VD.

Många har redan blivit medlemmar och de vill ha en kortlösning för att kunna använda JAK som enda bank.

På kommunikationssidan skapas en kommunikationsavdelning för en effektiv samordning av både den interna och den externa kommunikationen.

- De senaste åren har vi känt en medvind. Det är många som är intresserade av JAK som idé och som bank. Många är besvikna på storbankerna och det är viktigt att visa att det finns alternativ. Genom denna satsning är vi bättre förberedda för en ökning av antalet medlemmar i JAK Medlemsbank säger Lotta Friberg, ordförande.

I planerna finns också en framtida ny bankinformatörstjänst som är tänkt att utlokaliseras till Malmö.

- Vi har länge känt ett behov av att utöka vår kompetens med en bankinformatör med breda språkkunskaper, just för att det finns ett stort intresse bland olika invandrargrupper för vår räntefria bankverksamhet, säger Magnus Frank, bankchef.

De återkommande bankkriserna har bidragit till att allt fler har börjat ifrågasätta bankernas roll.

- Jag tror att missnöjet med storbankerna växer. De plockar ut allt högre bonusar samtidigt som de höjer avgiften och försämrar servicen. JAK fokuserar på demokrati och solidaritet där varje medlems röst räknas. Schysstare helt enkelt, säger styrelsemedlem och f.d. bankman Johan Sandwall.

 

Kontaktinformation:

Lotta Friberg, lotta.friberg@fc.jak.se, 0738-314024

Johan Oppmark, johan.oppmark@jak.se, 0500-464524

Magnus Frank, magnus.frank@jak.se, 0500-464527

Johan Sandwall, johan.sandwall@fc.jak.se, 070-3825853

JAK Medlemsbank är en rättvis och demokratiskt styrd bank utan räntor. Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.