Skip to main content

JAK Medlemsbanks lokalavdelning i Gävle växer

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:43 CET

JAK Gävle - lokalavdelning för medlemsverksamhet i JAK Medlemsbank, har växt i medlemsantal. Under 2009 blev lokalavdelningen 2:a i landet genom att öka näst mest i procent. Endast JAK Lund ökade mer. Lokalavdelningen verkar i kommunerna Gävle och Älvkarleby.

Det finns ca 400 medlemmar i JAK Gävle och antalet ökar. Aktiva medlemmar har organiserat sig och sprider ideellt kännedom om räntefri ekonomi och hur en räntefri bank fungerar genom olika informationsaktiviteter.

- Vi blev positivt överraskade, säger Maud Liljekvist, sammankallande i JAK Gävle. Hoppas att detta kommer att medföra att fler blir aktiva här i Gävle med omnejd.

- Den 9 mars har vi årsmöte, då bjuder vi på semla för att fira. Alla medlemmar är välkomna, fortsätter Maud Liljekvist.

Om JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor eller regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank som visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor.

JAK Medlemsbanks uppgift är att sprida information om räntefri ekonomi och räntans skadeverkningar på samhället samt att driva bankverksamhet på räntefri grund. Banken ägs av sina medlemmar och medlemsantalet uppgår totalt till 36.000. Inlåningen är för närvarande över 1 miljard kr och utlåningen ca 900 milj.kr.

Mer information

om JAK Medlemsbank på www.jak.se

Kontaktpersoner:

För lokalavdelningen JAK Gävle

Per Olof Erickson, tfn 026-68 69 66, perolof.erickson@gavlenet.se

VD JAK Medlemsbank

Johan Oppmark, tfn 0500-46 45 24, johan.oppmark@jak.se

Ordförande i JAK Medlemsbank

KarinMalin Ekström, tfn 070-393 00 65, karinmalin.ekstrom@fc.jak.se