Skip to main content

JAK tar upp rättvis ekonomi i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 16:00 CEST

Nu går politikerveckan mot sitt slut. Tio ideella informatörer i blandade åldrar och geografisk härkomst, har fortsatt satsningen på att visa upp JAK som en folkrörelse för rättvis ekonomi. Informatörerna har ansvarat för ett informationstält mitt bland de stora kvällstidningarna och TV4s tält. JAKs tält har varit öppet sedan i måndags och JAK har medverkat med två seminarier, panelsamtal och VD-frågestund.

Första seminariet var JAKs återkommande diskonteringsseminarium med titeln ”Vad är framtiden värd?” Tillresta JAK-konsulenterna Miguel Ganzo och Hampus Nilsson, presenterade JAKs syn på hur diskonteringsräntan gör att ekonomer vill ta intäkter idag och skjuta kostnader på framtiden. I år var det under ett samarrangemang om kärnkraften och ekonomin, där JAK belyste hur diskonteringsräntan gör att det verkar billigare att avveckla kärnkraften i framtiden, än om vi gör det idag.

JAKs andra seminarium hette ”Kan dina sparpengar gynna den lokala ekonomin?” Här lyftes problematiken kring finansering på landsbygden. VD Sammy Almedal presenterade JAKs stödsparslösning för hur privatpersoner och kommuner låter pengarna verka för att gynna lokal verksamhet i föreningar, kooperativ och företag. Inbjuden var Tomas Öhlund från Skellefteås Näringslivskontor. Han visade hur Skellefteå kommun riktar pengarna lokalt genom att stödspara till verksamheter som gynnar bygden och människornas behov i lokala föreningar och kooperativ. Tomas Öhlund visade även hur kommunen sparar i tider av överskott och sen tar ut pengarna när kommunen behöver dem.

Veckan bjöd på många samtal med politiskt engagerade människor och privatpersoner. Medlemmar och allmänhet fick tillfälle till en frågestund med JAKs nye VD Sammy Almedal. De ideella medlemmarna syntes på seminarier med JAK-tröjor och frågor till politiker och föreläsare. JAKs informatör Linus Karlsson blev intervjuad i Almedalsbladet där han poängterade att ekonomi och ekologi inte är frånkopplade, att JAK är för tillväxt men inte på bekostnad av ekologin.

JAKs seminarium utsågs även bland topp tre hållbara evenemang av SIS (Swedish Standards Institute) då JAK jobbar kontinuerligt med miljö och jämställdhet.


JAK Medlemsbank är en rättvis och demokratiskt styrd bank utan räntor. Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.