Skip to main content

Lånekostnaden hos JAK Medlemsbank påverkas inte av reporäntan

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 14:08 CEST

Lånekostnaden hos JAK Medlemsbank påverkas inte av reporäntan

Statistiska Centralbyrån, SCB har funnit ett fel vid framräknandet av inflationen som berodde på att skopriserna beräknades fel. Felet gjorde så att den siffra på inflationen som SCB tagit fram har blivit för hög. Svenska riksbanken, med dess ordförande Stefan Ingves, försöker i sin tur reglera inflationen med reporäntan och är då naturligtvis beroende av informationen från SCB. Och det är reporäntan från riksbanken som, i de flesta bankerna, ligger till grund för beräkningen av låneränta.

Dock inte för JAK Medlemsbank.

- Till skillnad mot de flesta andra banker så lånar JAK Medlemsbank bara ut det kapital som medlemmarna faktiskt har på banken. Vår avgift är därför baserad på hur effektiv banken är internt och omvärldsfaktorer så som reporänta och inflationstakt påverkar vår avgiftsstruktur i ytterst liten grad. Det är skrämmande att så lite som ett fel i SCB:s datasystem skall påverka ens privatekonomi under lång tid framöver, säger KarinMalin Ekström som är styrelseordförande för JAK Medlemsbank.

JAK medlemsbank - med 36 000 medlemmar - har som enda bank i Sverige ett system där man inte betalar ränta på sina lån utan betalar endast en administrativ avgift i utbyte mot att man förbinder sig att spara i banken när man tar ett lån.

Systemet bygger på att medlemmarna är i olika cykler för sina behov av att låna. En del sparar andra lånar och några både sparar och lånar samtidigt.

- En av de stora fördelarna med att låna i JAK Medlemsbank är just att man under hela lånetiden vet exakt vilken avgift som man skall betala. Fluktuationer av reporäntan och inflationen påverkar inte avgiften för låntagaren säger Magnus Frank som är bankchef på JAK Medlemsbank.

Fakta om JAK Medlemsbank:

Huvudkontor i Skövde och med >36000 medlemmar samt stadigt växande.

Balansomslutning på knappt en (1) miljard kronor.

Årlig nyutlåning på 200 miljoner.

JAK Medlemsbank arbetar aktivt med att bekämpa räntans skadliga effekter.

Kontaktperson:

VD

Johan Oppmark, johan.oppmark@jak.se

tfn 0500-46 45 24, 0733-80 59 01