Skip to main content

Låt inte bankerna äga infrastrukturen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 12:00 CET

Betalningssystemet är en infrastruktur, precis som vägar och järnvägar. Alla skall kunna resa och flytta gods och det tar vi gemensamt ansvar för genom Trafikverket. På motsvarande sätt anser JAK Medlemsbank att möjligheten att smidigt kunna förflytta och förvara pengar bör vara ett offentligt ansvar. Betalningssystemet bör ligga under demokratisk kontroll, men gärna med privata aktörer som får uppdrag att praktiskt sköta verksamheten.

– Nu äger de stora bankerna betalningssystemet och kan räkna med offentligt stöd när det börjar svaja. Därmed blir de inte så ansvarsfulla och försiktiga som de borde, menar bankens ordförande Lotta Friberg. Risker fördelas på alla, men vinsterna hamnar hos bankernas ägare.

Idag ansvarar Trafikverket för att det finns vägar att skicka gods på, medan medborgare är hänvisade till privata företag – bankerna och deras monopolliknande ställning – när det gäller att betala.

– Om betalningssystemet ligger under offentligt ansvar kan alla företag och människor, inklusive bankerna, använda det. Om en bank skulle gå omkull hotas inte betalningssystemet som sådant, säger Lotta Friberg

Det blir bättre konkurrens om alla banker och andra företag får tillgång till betalningssystemet på lika villkor. Idag ställer de stora bankerna villkoren och små banker har inte en smidig tillgång till betalningssystemet, och hindras därför att ge sina kunder en god service.

Bankerna bör vara privata eller kooperativa aktörer med uppdrag att sköta ett betalningssystem tillgängligt för alla och med offentligtbestämd grundservice. Därmed behöver vi inte stötta dåligt skötta banker med skattepengar.

– Vi bör värna betalningssystemet - inte vinsthungriga banker, avslutar Lotta Friberg.

 

JAK Medlemsbank är en rättvis och demokratiskt styrd bank utan räntor. Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.