Skip to main content

Ny bok om ekonomins historia

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 16:35 CET

Många är de som genom historien haft tankar om den goda ekonomin. Ekonomer, filosofer, handelsmän, sociologer har skrivit om ekonomins lagbundenheter och utveckling och vad som kan vara en god ekonomi. Men ekonomi angår egentligen oss alla, unga som gamla, experter som lekmän. Vi är alla involverade och påverkas av ekonomins uppgångar och kriser.

I boken ”Tankar om ekonomi under historien” har Oskar Broberg, ekonomhistoriker och Didrik Wachenfeldt, småföretagare och skribent, lyft korta och kärnfulla citat som förklaras och sätts i sitt sammanhang. Med boken får läsaren hjälp att förstå var alla invanda idéer kommer ifrån och att det samtidigt finns och har funnits andra sätt att tänka på.

Boken är lättillgänglig och vänder sig till en bred läsekrets. Här finns möjlighet att stanna upp, läsa, fundera och diskutera. Den uppmanar till engagemang och till att ifrågasätta invanda tankemönster, att försöka tänka i nya banor.

Boken ges ut av författarna tillsammans med JAK Medlemsbank. I november presenterades boken vid den JAK-skola som tog plats på Axevalla Folkhögskola.

Om författarna:

Oskar Broberg undervisar och forskar i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg.

Didrik Wachenfeldt är småföretagare och skribent bosatt i Järna.

Båda är engagerade i kursverksamhet inom JAK Medlemsbank och har tidigare varit ledamöter i JAKs styrelse.

Om boken:

Boken kostar 75 kr + frakt och kan köpas av JAK Medlemsbank (jak@jak.se, 0500-46 45 00). Boken trycktes av Notis förlaget

Skriften finns också att läsa på JAKs webb, där rikligt utsmyckad med bilder, som inte finns i boken.