Skip to main content

Vad är framtiden värd?

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:12 CET

Kristin Liljeqvist har skrivit en intressant c-uppsats under sina studier på Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

- Uppsatsen är en tankeväckare i en fråga som JAK Medlemsbank har lyft. Frågan är viktig, eftersom den är avgörande vid stora investeringsbeslut, för ett långsiktigt tänkande och för en uthållig utveckling i samhället, säger medlemschef Ann-Marie Svensson i JAK Medlemsbank.

Uppsatsens slutsats är att myndigheterna ar väldigt samstämmiga i sitt användande av diskonteringsränta. De flesta använder en standarddiskonteringsränta for alla värden i kalkylen, oavsett om det galler en konsumtionsvara eller en miljövara, t.ex. ren luft. Inte heller diskontering av liv hanteras annorlunda.

- I JAK Medlemsbank anser vi framtiden bör ha samma värde som nutid och därmed inte nedvärderas i kalkyler, fortsätter Ann-Marie Svensson. Ett liv i framtiden är inte mindre värt än ett liv nu. Ren luft och rent vatten och andra livsavgörande naturresurser kommer förmodligen mer värda i framtiden än idag. Att räkna med diskonteringsränta bygger istället på antaganden om att liv och resurser är mindre värda i framtiden.

I uppsatsen beskrivs teorin bakom diskonteringsräntan och dess beståndsdelar och hur frågan diskuterats framför allt i klimatekonomiska och filosofiska sammanhang. Uppsatsen försöker ta reda på hur Sveriges förvaltning ställer sig till diskussionen om diskonteringsränta. Detta görs genom att intervjua myndigheter inom miljö/energi, hälsa och infrastruktur (där diskonteringsränta kan antas spela en stor roll) om vilken diskonteringsränta de använder, vad som diskonteras och hur räntenivån bestäms och motiveras.

- Kristin Liljeqvist är en av fyra studenter som fick stipendium för studier i uthållig ekonomi av JAK Medlemsbank under 2010. Vi hoppas att Kristin Liljeqvists uppsats kan inspirera andra att fortsätta forska i frågan, fortsätter Ann-Marie Svensson.