Skip to main content

Jämtkraft bildar miljöfond

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2011 07:00 CEST

Jämtkraft inrättar en miljöfond för att finansiera aktiviteter som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till vår verksamhet.

Nu tar vi ett nytt steg i vårt arbete med att stödja hållbar utveckling. Med Jämtkrafts miljöpolicy som utgångspunkt inrättar vi nu en miljöfond med öronmärkta pengar. Miljöfonden ska bidra med finansiering av åtgärder som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden. Dessa aktiviteter kommer att gå utöver de krav och villkor som fastställts för våra verksamheter.

– Det är glädjande att den här fonden nu blir verklighet. Hållbara lösningar för biologisk mångfald måste värderas utifrån ett helhetsperspektiv och på ett mer genomgripande sätt än vi som enskilt energibolag kan göra. Den här lösningen ger oss den möjligheten, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Jämtkraft anslår en grundplåt till fonden om 2 miljoner kronor och kommer årligen att avsätta pengar ur de merintäkter som genereras av kunders val av ursprungsmärkt förnybar energi.

För mer information kontakta:
Anders Rubensson, Pressansvarig, 063-57 74 72

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.