Skip to main content

Lokalpriset är ett konkurrenskraftigt elpris

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 08:00 CEST

I maj lanserade Jämtkraft det nya Lokalpriset, ett långsiktigt lågt och stabilt pris som innehåller enbart el från förnybara energikällor. Trots uppmaningar i media om att binda sitt elpris rekommenderar Jämtkraft sina lokalpriskunder att sitta still i båten.

Lokalpriset förvaltas av Jämtkrafts elinköpare. De bevakar elmarknaden, gör kontinuerligt prognoser och köper in elen vid rätt tillfälle. Varje dag. Dessutom ingår en rabatt till kunderna i ägarkommunerna Östersund, Åre och Krokom.

–Jag ser ingen anledning för våra lokalpriskunder att förändra sina elavtal. Lokalpriset är ett bra pris på längre sikt, som innebär att kunderna tar del av nedgångarna och samtidigt undviker kraftiga uppgångar på elmarknaden, säger Henrik Juhlin som jobbar med elhandel på Jämtkraft.

För kunder utanför ägarkommunerna rekommenderar Jämtkraft Elaton.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.