Skip to main content

Pressmeddelanden

​10 miljarder till bättre vattenmiljö - Jämtkraft deltar i gemensam vattenkraftsfond

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 07:09 CEST

Nio vattenkraftsföretag, däribland Jämtkraft, tar ett frivilligt initiativ och satsar 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö. Syftet är att finansiera miljöåtgärder i vattenkraften så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

​Jämtkraft lanserar unik lösning för att lagra energi i molnet

​Jämtkraft lanserar unik lösning för att lagra energi i molnet

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 11:10 CET

Östersundbaserade energiföretaget Jämtkraft lanserar en ny och innovativ lösning för att lagra energi från solceller, som helt kan ersätta dyra batteriväggar från till exempel Tesla. För 20 kronor per månad erbjuder Jämtkraft en lösning med dramatisk bättre funktion än batterier.

Första spadtaget för fria fiskvandringsvägar i Billstaån

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 15:40 CEST

Jämtkraft påbörjar arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk i Billstaån i Hackås. Det första av tre omlöp tar form intill Strömbacka badplats. En unik och omfattande satsning för att värna den biologiska mångfalden i ån.

Miljoner till fiskevård finns kvar

Miljoner till fiskevård finns kvar

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2015 12:21 CET

Jämtkraft vill att de tre miljoner kronor som företaget avsatt för fiskevård i Indalsälven vid Hissmofors vattenkraftverk ska utnyttjas. Därför ansöker Jämtkraft om att få förlänga den period som pengarna får användas.

Pressinbjudan: Seminarium i Almedalen – När elkunden tar över

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:01 CEST

Jämtkraft inleder Miljöaktuellts seminariedagar i Almedalen med fokus på miljöfrågor och hållbar affärsutveckling. Jämtkrafts seminarium, När elkunden tar över, lyfter frågan om affärsmässig hållbarhet på en marknad som snabbt förändras. Hur går det för energibranschen när kunderna äger 50 procent av sin egen sol-, vind- och vattenkraft?

Angående bemanningen i Hissmofors

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2011 13:35 CET

I en artikel ställer Stoppafusket.nu sig frågande till om NCC Construction följer gällande lagar och regler beträffande sin utländska arbetskraft vid ombyggnationen av Jämtkrafts kraftstation i Hissmofors. Jämtkraft vill därför förtydliga att vi gjort en korrekt upphandling av byggentreprenaden och fått skriftliga garantier av NCC Construction om att gällande lagar och regler följs.

Nu rullar Jämtkrafts miljardinvestering i Krokom igång - ger upp till 150 årsarbeten i tre år

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2011 12:00 CET

Nu startar Jämtkrafts modernisering av kraftstationen i Hissmofors, en miljardinvestering som innebär upp till 150 årsarbeten i tre år. Samtidigt förbättras produktionskapaciteten med cirka 10 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 1400 villor. Miljödomstolen har gett sitt tillstånd och kontrakt med de största leverantörerna är undertecknade. Byggstarten är satt till den 1 mars.

Godkänd provtappning i Kattstrupeforsen

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2010 16:02 CEST

Jämtkraft överträdde inga regler vid provtappningen i Kattstrupeforsen sommaren 2007. Den vattenmängd som släpptes fritt genom dammluckorna vid provtappningen för tre år sedan följde vattendomen eftersom Jämtkraft höll nivån mellan domens dämnings- och sänkningsgräns. Två månader innan provtappningen skickade Jämtkraft en anmälan till Länsstyrelsen i Jämtland.

Jämtkraft reparerar dammskada i Långfors

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2010 08:50 CEST

Det har blivit sättningar i erosionsskyddet vid vattenkraftstationen i Långfors. Vatten sipprar in och Jämtkraft måste åtgärda problemet för att ta hand om stationen.

Konsumentverket bedömer Jämtkrafts reklamfilm

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2010 21:30 CET

Konsumentverket gör idag bedömningen att Jämtkrafts reklamfilm kan betraktas som vilseledande. Syftet med att spela in reklamfilmen i forsande vatten är att visa på den kraft och energi som finns i vattnet. Reklam handlar om att sticka ut. Då måste man balansera på rätt sida om gränsen för vad som är tillåtet enligt Marknadsföringslagen. säger Håkan Roos, informationschef på Jämtkraft.

Provtappning Näsaforsen

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2008 10:15 CEST

Vattenkraftdammar säkras ytterligare

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2008 15:30 CET

Jämtkraft ska förstärka dammarnas erosionsskydd så de klarar högre vattenhastigheter och dammkrön ska höjas. Detta som en följd av den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering som utförts under 2007 vid dammar inom Kattstrupeforsens kraftverk.

Effektiviserade vattenkraftstationer ökar den förnybara elproduktionen

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2008 17:16 CET

EU vill minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi. Elproduktion från till exempel vattenkraft ligger därför helt rätt i tiden och Jämtkraft gör sitt för att hålla koldioxidutsläppen nere. Jämtkrafts 17 vattenkraftstationer producerar ett normalår cirka 930 GWh och flera av dem ska nu effektiviseras.