Skip to main content

Taggar

  • Tourism Developer
  • naanneai.adsqkten@jhxlxwt.se
  • +46 (0)70 - 327 39 09

  • Managing Director
  • mats.forslund@jht.se
  • 070-377 25 76
Är VD och har det övergripande ansvaret på Jämtland Härjedalen Turism.

  • Project Director
  • kazgrixtn.g.grvdahnlof@jvmrksnimhtvn.se
  • 070-605 37 67
Ansvarar för samordning, administration, ansökningar etc. för de projekt som drivs av Jämtland Härjedalen Turism.

  • Creative Region of Gastronomy