Skip to main content

Europeiska ungdomar ska främja turismsäsongerna i Storsjöbygden

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 14:42 CEST

Foto: TIna Stafrén/Jämtland Härjedalen Turism

Till hösten kommer europeiska ungdomar som är oerfarna av att resa utomlands på grund av ekonomiska eller andra begränsningar att få möjlighet att åka på semester i Jämtland Härjedalen. Detta sker genom Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) deltagande i projektet First European Travel Experince (FETE) som är ett samarbete mellan fyra europeiska regioner. Genom att paketera resor under lågsäsong erbjuds ungdomar resor till en låg kostnad och destinationer och turismföretagare kan förlänga sina säsonger. Samtidigt sker ett spännande europeiskt utbyte där ungdomar från deltagande regioner träffas och får se nya delar av Europa.

Projektet drivs av Flandern i Belgien och partnersregioner förutom Jämtland Härjedalen är Kajaana i Finland och Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Projektet har beviljats medel från den Europeiska kommissionens åtgärd för att utveckla resor för utsatta grupper och samtidigt öka de lokala ekonomierna och sysselsättningsmöjligheterna. Varje land kommer att vara värd för en semestervistelse med deltagare från samtliga partnerregioner, ca 64 ungdomar i åldrarna mellan 16 och 26 kommer totalt ha deltagit. Resorna anordnas under låg-och mellansäsong och stödjer således det turistiska utbudet i varje region under lugna perioder.

FETE kommer i år genomföras med fyra pilot-semesterar som planeras i augusti och september. Resan i Jämtland Härjedalen arrangeras kring Storsjön och JHT kommer tillsammans med Bergs kommun att anordna möten och workshops för företagarna och föreningarna i bygden för att tillsammans paketera en resa. Deltagande ungdomarna ska även få en möjlighet att utvärdera de upplevelser de tar del av vilket är ett mervärde då områdets attraktioner och aktiviteter testas mot en för bygden ny marknad.

- Det här ger våra företagare en möjlighet att paketera produkter för en ny målgrupp samtidigt som det kan förlänga turismsäsongerna och i slutändan öka försäljningen under perioder då vi har begränsat med besökare, säger Fredrik Åström, Näringslivsutvecklare i Bergs kommun.

Ett av de viktigaste målen för FETE-projektet är att stimulera samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn i olika europeiska regioner. Dessutom ska de utvecklade partnerskapen, metoderna och bästa praxis kunna överföras till andra europeiska regioner och länder i framtiden. Samtliga deltagande regioner är medlemmar i ISTO, den internationella föreningen för social turism, som underlättade det inledande samarbetet och som kommer att samarbeta aktivt i den framtida utvecklingen av projektet. Att resa utomlands innebär ökat interkulturellt lärande, transnationellt socialt samspel och europeiskt medborgarskap.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera