Skip to main content

Konferens om Kunskapsdriven Turismutveckling, Åre 28-29 aug

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 09:06 CEST

Foto: Mattias Fredriksson/Jämtland Härjedalen Turism

Den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen måste till stor del bygga på kunskap. För att visioner och mål som näringen satt upp ska kunna uppnås och kvaliteten fortsätta utvecklas behövs utveckling inom flera områden, och då inte minst inom kompetensområdet på olika nivåer. På lednings- och mellanchefsnivå och hos alla de som i olika roller möter våra gäster. Även inom offentlig sektor som har en viktig roll att spela i den fortsatta turismutvecklingen är det en viktig fråga. För att lyfta kompetensfrågan arrangeras en nationell konferens på temat Kunskapsdriven turismutveckling i Åre 28-29 augusti 2012.

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring och tillväxtmotor med mycket stor betydelse. Näringen omsätter ca 4 miljarder kr per år och ger mer än 5 000 årsarbeten. Visionen för regionens besöksnäring är ”Jämtland Härjedalen – Europaledande på naturbaserade upplevelser” och ett av de mätbara målen att antalet årsarbeten år 2020 ska uppgå till 5 600. Omsättningen ska 2020 ha ökat till ca 6 miljarder kr.

På nationell nivå finns ett mål att omsättningen ska dubbleras och att exportvärdet ska mer än fördubblas till 2020 och nyligen har Tillväxtverket presenterat siffror som visar att fler och fler utländska turister besöker Sverige. Turismens omsättning ökade med 6,4 procent till 264 miljarder kronor under 2011.

Den snabba utvecklingen ställer allt större krav på hög kompetens hos de som jobbar i branschen och det är också bakgrunden till konferensen. Med konferensen vill vi både engagera och provocera och den genomförs i anslutning till Åres rekryteringsdagar som är ett bra exempel på hur man lokalt kan arbeta med rekrytering och kompetensförsörjning, säger Teres Vågelind, Visita och Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism, två av de som står bakom konferensen.

Arrangörer till konferensen är Jämtland Härjedalen Turism, Visita, ÅRE Destination, Destination Vemdalen, Regionförbundet Jämtlands län, Arbetsförmedlingen och Peak Innovation i samarbete med Mittuniversitetet/Etour, Campus Åre och ESF-rådet/Sociala fonden.

*För ett exportberoende land som Sverige har turismens export (utländska besökares konsumtion i Sverige) fått en allt större betydelse. Mellan 2000-2011 har turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster ökat från 3,9 till 5,7 procent. Under 2011 var turismens exportvärde, med 98,8 miljarder kronor, cirka 45 procent högre än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så hög som värdet av den svenska personbilsexporten. Sedan år 2000 har besöksnäringen i landet bidragit med 31 500 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som har ökat med cirka sju procent under motsvarande period. Under 2011 sysselsattes drygt 162 000 personer som ett resultat av turismen.

Erfarenheten visar att turismnäringen klarar tider med lågkonjunktur bättre än många andra näringar, den är personalintensiv och den är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden för både unga och nytillkomna svenskar som berikar branschen med den kultur och kompetens de för med sig. Näringen har under många år visat en stadig tillväxt och kan med stor trovärdighet förutse en fortsatt positiv utveckling.

*Källa: TIllväxtverket

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.