Skip to main content

Ny vision och strategi för Jämtland Härjedalens turismutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:59 CET

Jämtland Härjedalen ska år 2020 vara Europas främsta region för naturbaserade upplevelser året runt. Den årliga omsättningen inom besöksnäringen ska ha ökat från dagens 3,3 miljarder kr till 5,6 miljarder kr 2020. Antalet årsarbeten ska 2020 ha ökat från dagens 3 800 till 5 100 och antalet utländska gäster i kommersiella bäddar ska mer än dubbleras från dagens 386 000 till 850 000.

För att tydliggöra inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet inom näringen har nu styrelsen för Jämtland Härjedalen Turism, JHT, antagit en vision och strategi för de närmaste tio åren. Arbetet med strategin har pågått sedan våren 2009 och i processen har flera remissomgångar ingått där bl a näringen genom sina destinationer och olika offentliga aktörer haft möjlighet att påverka.

-En gemensam och långsiktig strategi för besöksnäringen är nödvändig för att ena många aktörer kring insatser mot gemensamma mål. För att uppnå visionen och målen krävs ett långsiktigt arbete byggt på hållbarhet, gott värdskap och ett tydligt besökarperspektiv. Insatser för ökad marknadskommunikation och export, fortsatt utveckling av destinationer, produkter och evenemang, fortsatt FoU-samarbete samt näringens behov av kapitalförsörjning är huvuddelar i strategin, säger Mats Forslund, VD på Jämtland Härjedalen Turism.

Ett tydligt besökarperspektiv ska ligga till grund för genomförandet av strategin och ett viktigt stöd är den kommunikationsplattform som utarbetas parallellt med strategin. Affärsmässigheten ska öka och effekterna ska kunna avläsas i företagens ökade lönsamhet och tillväxt. Ökad tillgänglighet är en nyckelfråga och en fortsatt satsning på större evenemang är en självklar del i strategin. Målen på destinationsnivå har legat till grund för hur de gemensamma målen för regionen formulerats.

I Jämtlands län är turism en basnäring med en större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. I den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län, RUS, framhålls att turism, upplevelser och evenemang är tillväxtområden med stora möjligheter att fortsätta utvecklas tack vare länets unika natur-, miljö- och kulturvärden.

 

 

För mer information, kontakta:

Mats Forslund VD mats.forslund@jht.se 070-3772576

Anna Jonsson Informatör anna.jonsson@jht.se 0768467020

 

 

Bilaga: Vision, mål och strategi 2020. Verksamhetsplan och budget 2010. Jämtland Härjedalen Turism, 20091124.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy