Skip to main content

Tio företag i Jämtland Härjedalen har genomgått Swedish Welcome

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 09:07 CEST

I Jämtland Härjedalen inventerades under 2012 tio företag enligt kvalitets- och hållbarhetssystemet Swedish Welcome. I slutet av förra veckan belönades de för sitt arbete och utveckling. Satsningen med att skapa det svenska systemet har drivits av Västsvenska Turistrådet där Jämtland Härjedalen Turism i samarbete med Destination Funäsfjällen deltagit som en av fyra pilotregioner. Nu söks nya företag i regionen som under 2014 ska inventeras och därefter börja arbeta med rådgivarnas feed-back. 

Tio företag, främst i Funäsfjällen, inventerades enligt systemet Swedish Welcome under det gångna året och har från rådgivare fått feed-back för att kunna utveckla och förbättra sina turistiska produkter. De konkreta råd och tips företagen fått har skapat många idéer om investeringar och förbättringar. Myskoxcentrum i Härjedalen som är ett av de företag som inventerats har bl a gjort om skyltning, parkeringsplatser, informationsbroschyrer, hemsida, skaffat tydligare personalkläder och investerat i ett tydligare koncept i anslutning till själva hägnet som nu inkluderar ett mindre besökscenter med shop och möjlighet till ökad försäljning. Under sommaren 2012 investerade de i storleksordningen en femtedel av sin omsättning i åtgärder direkt kopplade till de råd som de fått genom Swedish Welcome.

- För oss är de konkreta råden det bästa med besöken. Samtidigt som kvaliteten på upplevelsen förbättras så fungerar besöken som ett affärsutvecklingssystem. Kvalitetsrådgivarna kändes mycket kompetenta och såg alltid upplevelsen ur gästens perspektiv, säger Mats Ericsson, Myskoxcentrum i Härjedalen. 

Nu kommer fler företag i Jämtland Härjedalen ges möjligheten att bli inventerade enligt Swedish Welcome och de första besöken görs under 2014. Företagen ska aktivt vilja utveckla sin verksamhet inom kvalitet, service och hållbarhet och det är främst aktivitetsföretag och boendeanläggningar som kommer inventeras. 

Swedish Welcome är ett kvalitets- och hållbarhetssystem för Sveriges besöksnäring som har hämtat inspiration och kunskap från redan befintliga system på Nya Zeeland och i Skottland. Systemet är uppbyggt kring att varje anslutet företag får ett hemligt besök av en "professionell gäst" - en person som har som jobb att uppleva turistföretag ur gästens perspektiv. Rådgivarna jobbar strukturerat utifrån en checklista och lägger stor vikt på mötet med företaget. Genom Swedish Welcome får företaget en personlig coach som hjälper företaget att utvecklas. Satsningen med att skapa det svenska systemet har drivits av Västsvenska Turistrådet där Jämtland Härjedalen Turism i samarbete med Destination Funäsfjällen deltagit som en av fyra pilotregioner. Totalt i Sverige testades över 100 företag under 2012. 

De företag som varit anslutna under 2012 i Jämtland Härjedalen är Sörmons stugby, Fjällbyn, Fjälltunet, Helags Adventure, Two Little Feet, Bjärvbyn, Kvarnbäckens stugby, Röstbergets stugby och Myskoxcentrum i Funäsfjällen samt Inlandsbanan AB i Östersund. Ansvarig för Härjedalens medverkan är Petter Eurenius, Destination Funäsfjällen.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för Regionförbundet Jämtlands län. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy