Skip to main content

Janssen på plats i Almedalen

Nyhet   •   Jul 01, 2019 09:46 CEST

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter under Almedalen. Vi rekommenderar också att ni följer oss på Twitter @JanssenSverige för att ta del av de senaste nyheterna.


”RECEPT” PÅ SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER – från ax till regional vårdlimpa – fokus psoriasis


Datum och tid: Måndag 1 juli. 12.15–13.15
Plats: Campus Gotland sal B24, Visby

Psoriasis är inte bara en hudsjukdom, utan en systemisk sjukdom som även kan uppvisa samsjuklighet med bland annat hjärt/kärlssjukdom och reumatiska sjukdomar. Vi ser även idag också en allt tydligare koppling till psykisk ohälsa. Förutom försämrad livskvalitet orsakar sjukdomen därtill samhället stora kostnader.

På senare år har effektiva behandlingar tagits fram, och Socialstyrelsen har skrivit nya riktlinjer. Socialstyrelsen konstaterar att psoriasis är en underbehandlad sjukdom men når riktlinjerna fram till verksamheten? Avgör patientens behov verkligen behandlingsval, och kan regionerna garantera jämlik vård?

Detta kommer att belysas under seminariet som fokuserar på vägen framåt mot en modern och jämlik psoriasisvård och vilka vinster det skulle kunna innebära för såväl patienter som vård och samhälle.

Läs mer om seminariet här.

Deltagare:
Barbra Bohannan, Psoriasisförbundet
Tore Särnhult, Överläkare dermatologi Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka
Thomas Lindén, avd.chef för kunskapsstyning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen
Marie Morell (M), ordf sjukvårdsdelegationen vid SKL
Jonas Andersson (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen VGR
Gilbert Tribo (L), ordförande Hälsooch

Moderator:
Ellinor Persson


VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT PATIENTEN BLIR FRISK?

Datum och tid: Måndag 1 juli. 13.30–14.30
Plats: Campus Gotland sal B24, Visby

2010 avskaffades patientansvarig läkare (PAL) efter att Socialstyrelsen utvärderat lagen och kommit fram till att den inte uppnådde den tilltänkta effekten. Vem ansvarar idag för att patienten får en sammanhållen vård? Vi går även en framtid till mötes med en ökad kronisk sjuklighet. Är det dags att införa patientansvarig läkare igen?

Janssen och Johnson & Johnson vill bjuda in till ett seminarium om just detta.

Läs mer om seminariet här.

Deltagare:
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet
Anders Henriksson (S),ordförande Regionstyrelsen i region Kalmar
Angelica Frithiof,ordförande i Strategiska patienter och närståenderådet vid Karolinska universitetssjukhuset
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund Nasim Farrokhnia, Forsknings -och kvalitetschef, KRY


PSYKISK (O)HÄLSA – ett komplext problem eller en enkel kvick fix?

Datum och tid: Tisdag 2 juli, 10.15–12.00
Plats: Visby, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2,”Hälsodalen-Bryggan”

Psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning. De senaste tio åren har olika regeringar satsat över 10 miljarder kronor på att stimulera en positiv utveckling inom psykiatrin.

Ambitionen och viljan att förbättra den psykiska hälsan finns, men blir det något resultat? Hur får vi till de långsiktiga lösningar som behövs? Krävs det mer resurser, bättre organisation, mer kompetent personal eller kraftfulla politiska beslut? Detta är några av de ämnen som kommer tas upp under seminariet som avslutas med en paneldebatt på ämnet ”Hur löser vi ett komplext problem – vägen framåt”.

Läs mer om seminariet här.

Deltagare:
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet
Karin Rågsjö (V) ledamot i Socialutskottet
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef SKL Uppdrag psykisk hälsa
Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare inom område psykisk hälsa
Sofia Rydgren Stale 2:e vice ordförande i läkarförbundet
Erik Vidlund, Riksförbundet Hjärnkoll

Moderator:
Boel Mörck överläkare, områdeschef och medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bifogade filer

PDF-dokument