Skip to main content

Taggar

sjukdomar

behandlingar

patientkvalitet

mediciner

Janssen ansöker om europeiskt marknadsgodkännande av esketamin nässpray för behandling av terapiresistent depression.

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:40 CEST

Till grund för ansökan om läkemedelsgodkännande ligger resultaten från fem pivotala fas III-studier med esketamin nässpray.

Samarbete mellan Janssens och Galdermas nordiska marknadsbolag

Samarbete mellan Janssens och Galdermas nordiska marknadsbolag

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:00 CEST

Solna 23 April 2018 - Idag meddelade de nordiska marknadsbolagen för Janssen och Galderma ett långsiktigt samarbete kring försäljningen av läkemedlet TREMFYA® (guselkumab), godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:35 CEST

​Stockholm, 19 april 2018. NT-rådet och Janssen (som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen) har kommit överens om ett gemensamt avtal gällande Darzalex i monoterapi. Det finns ett uttalat medicinskt behov för patienter med recidiverat och refraktärt multipelt myelom och Darzalex är ett värdefullt tillskott till nuvarande behandlingar.

Långtidsverkande depåläkemedel räddar liv på personer som lever med schizofreni

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 10:39 CET

En ny studie visar att om patienter som lever med schizofreni får tillgång till långtidsverkande läkemedel minskar dödsfallen och de får färre återfall.

”TLV tar inte hänsyn till långsiktiga effekter vid utvärdering av läkemedel”

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 11:00 CET

För att Sverige ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass krävs att patienter får snabb tillgång till nya och innovativa läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar i sin utvärdering enligt Janssen inte hänsyn till långsiktiga effekter för patienterna. Företaget ställer sig nu frågande till om TLV har ändrat sin praxis för utvärdering av läkemedel.

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 09:09 CET

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av vuxna patienter med måttlig eller svår aktiv Crohns sjukdom. Godkännandet gäller för patienter som har otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-) hämmare eller som av medicinska skäl inte kan få sådan behandling.(1)

Pressinbjudan: Framtidens patienter – vilka krav ställer de på hälso- och sjukvården 2025?

Pressinbjudan: Framtidens patienter – vilka krav ställer de på hälso- och sjukvården 2025?

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 10:25 CEST

Vilka krav kommer framtidens patient ställa på sjukvården? Vilka digitala lösningar kan komma att bli aktuella år 2025 och kommer samhället och hälso- och sjukvården verkligen stå redo för de nya utmaningarna? Johnson & Johnson flyttar in i nya lokaler i Ulriksdal och av den anledningen bjuder vi in till en spännande eftermiddag med temat framtidens patient.

NY FAS 3-DATA VISAR BÄTTRE EFFEKT MED GUSELKUMAB JÄMFÖRT MED HUMIRA® VID BEHANDLING AV MÅTTLIG TILL SVÅR PLACKPSORIASIS

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 08:30 CEST

I studiens större effektmål kunde man påvisa en signifikant bättre effekt vid 48 veckors behandling med Guselkumab, en anti-interleukin (IL)-23 monoklonal antikropp jämfört med tumörnekrosfaktorblockeraren Humira® .

Ny långtidsverkande behandling mot schizofreni tillgänglig i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 10:30 CEST

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige.

JANSSEN RECEIVES CHMP POSITIVE OPINION FOR STELARA® (USTEKINUMAB) RECOMMENDING APPROVAL FOR THE TREATMENT OF MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE CROHN’S DISEASE IN THE EUROPEAN UNION

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 16:05 CEST

If Approved, STELARA® Will Be The First Interleukin (IL)-12/23 Inhibitor Licensed For Crohn’s Disease

European Commission Approves TREVICTA® (paliperidone palmitate a 3-monthly injection), for Maintenance Treatment of Schizophrenia

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 08:00 CEST

First treatment for schizophrenia to be administered four times a year

Europeiska Kommissionen har godkänt DARZALEX® (daratumumab) för behandling av multipelt myelom

Europeiska Kommissionen har godkänt DARZALEX® (daratumumab) för behandling av multipelt myelom

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 15:01 CEST

Detta är den första immunterapi-behandlingen riktad mot CD38, och utgör ett helt nytt sätt att behandla patienter med multipelt myelom som har uttömt alla andra behandlingsmöjligheter.

Johnson & Johnson flyttar till Ulriksdal i nytt gemensamt kontor

Johnson & Johnson flyttar till Ulriksdal i nytt gemensamt kontor

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 10:00 CEST

I slutet av maj slår portarna upp till Johnson & Johnsons nya kontor i Ulriksdal i Solna. Företagets verksamheter i Stockholmsområdet kommer nu finns samlade på ett ställe. Tidigare var företagets avdelningar lokaliserade till Frösundavik, Solna och Rotebro.

Janssen Receives CHMP Positive Opinion for TREVICTA® (paliperidone palmitate a 3-monthly injection) Recommending Approval in the European Union for the Maintenance Treatment of Schizophrenia

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 09:40 CEST

If approved, TREVICTA® will be the first treatment for schizophrenia to be administered four times a year and will provide the longest dosing interval available for an antipsychotic medication in the European Union.

CHMP ger Janssens monoterapi DARZALEX® (daratumumab) ett positivt utlåtande

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 08:00 CEST

Första monoklonala antikroppen i sin klass som riktar sig mot CD38 för behandling av multipelt myelom (blodcancer)

Ytterligare en fas 3-studie visar att Stelara® (ustekinumab) reducerar sjukdomsaktiviteten hos patienter med Crohns sjukdom

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 08:37 CET

Ny data från den andra fas 3-studien visar att behandling med Stelara® (ustekinumab) ger signifikant respons och förbättring hos patienter med moderat till svår Crohns sjukdom, som tidigare inte fått effekt av eller varit intoleranta mot anti-TNF-behandling. Därutöver visar studien också signifikant förbättring i patienternas livskvalitet.

Greater Survival Benefit Observed in a subset of Men with Less Aggressive Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Treated with ZYTIGA® Plus Prednisone

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 11:02 CET

Janssen-Cilag presented data from a post-hoc analysis of the Phase 3 COU-AA-302 trial indicates that there might be a subset of men with mCRPC that have a greater benefit than others from ZYTIGA® (abiraterone acetate) plus prednisone.

Ny studie visar: Anhöriga till cancerpatienter är i stort behov av stöd

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2016 10:47 CET

En ny studie som Janssen i samarbete med Europeiska prostatacancerförbundet, EUOMO, har genomfört visar att de anhörigas psykiska hälsa påverkas mycket negativt när deras partner får prostatacancer. Oro och rädsla för att mista en familjemedlem får många anhöriga att må sämre vilket påverkar deras livskvalitet. Resultaten visar också att de saknar stöd från sjukvården.

Janssen ansöker om godkännande av Stelara® för behandling av Crohns sjukdom

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2016 10:06 CET

Janssen har lämnat in ansökningar i USA och EU för godkännande av Stelara® (ustekinumab) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom.

Ny studie visar att Imbruvica (ibrutinib) förlänger progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 16:50 CET

Patienter som behandlades med Imbruvica fick en 57 procentig minskad risk för sjukdomsprogression eller död efter en uppföljningstid på i genomsnitt 20 månader.