Skip to main content

Janssen ansöker om godkännande av Stelara® för behandling av Crohns sjukdom

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 10:06 CET

  • Janssen har lämnat in ansökningar i USA och EU för godkännande av Stelara® (ustekinumab) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom.
  • Ansökningarna är baserade på data från fas 3-programmet UNITI, som inkluderar de tre studierna UNITI-1, UNITI-2 och IM-UNITI. Studierna har visat god effekt vid användning av Stelara® hos patienter med Crohns sjukdom, en obotlig tarmsjukdom som cirka 25 000 svenskar lider av idag[1].
  • Stelara® är en human monoklonal antikropp som idag används för behandling av psoriasisplack och psoriasisartrit. Antikroppen riktar sig mot interleukin-12 (IL-12) och interleukin-23 (IL-23), naturligt förekommande proteiner som reglerar immunsvar och som tros vara inblandade i vissa immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.[2]

Om Crohns sjukdom
Drygt 25 000 svenskar beräknas ha Crohns sjukdom. Varje år nyinsjuknar omkring 750 personer, ungefär lika många män som kvinnor. De flesta är 20-30 år.[3] Crohns sjukdom är en inflammation i mag-tarmkanalen, oftast i nedre delen av tunntarmen och i övre delen av tjocktarmen. Vanliga symtom är att du får magknip efter maten och diarré, och att du går ner i vikt. Sjukdomen går i perioder, så kallade skov.[4] Forskarna tror att det är en blandning av arvsanlag och yttre miljöfaktorer som orsakar Crohns sjukdom.[5]

För ytterligare information, läs det internationella pressmeddelandet:

http://www.jnj.com/news/all/Janssen-Submits-Applications-Seeking-Approval-Of-STELARA-In-United-States-And-European-Union-For-Crohns-Disease

[1] http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibd/

[2] http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=0&nplId=20090623000017&docType=6

[3] http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibd/

[4] http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Crohns-sjukdom/

[5] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=240

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.