Skip to main content

Janssen-Cilag: Blanddemens vanligare än man trott

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 08:42 CET

Dubbel behandling kan hjälpa patienter med demens

Antalet patienter med samtidig Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, så kallad blanddemens, är betydligt fler än vad läkarna tidigare trott.

Tidigare uppskattningar pekade på att omkring 10 procent av demenspatienterna hade detta, medan flera studier nu pekar på uppåt 70 procent, framför allt bland äldre.

- Dessa sjukdomar är ofta svåra att skilja åt. Därför bör alla med blanddemens behandlas mot båda, säger Ingmar Skoog, professor och överläkare på avdelningen för neuropsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och påverkar minne, tankeförmåga och lokalsinne. Dessa patienter har speciella förändringar i hjärnan, så kallade neurofibriller och senila plack. Vaskulär demens orsakas av störningar i hjärnans blodflöde vilket ger upphov till infarkter. Båda sjukdomarna bryter ned hjärnans funktioner.

- Patienter som har tecken på Alzheimers sjukdom i hjärnan inte alltid behöver drabbas av demens. Risken för detta ökar dock om de samtidigt drabbas av vaskulära skador på hjärnan som exempelvis infarkt och stroke. Flera studier visar att stroke mångdubblar risken för demens, och denna risk ökar ju äldre patienten är, säger Ingemar Skoog.

- Det finns många riskfaktorer som kan leda till kärlsjukdomar i hjärnan, till exempel högt blodtryck, förkalkningar i kärlen, övervikt och diabetes. Om man behandlar dessa och minskar risken för nya infarkter kan detta i sin tur minska risken för att patienter med Alzheimers sjukdom skall utveckla demens, fortsätter han.

Det finns ännu inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men det finns läkemedel som minskar symtomen. Samtidigt finns det nya studier som tyder på att även den behandling som ges vid Alzheimers sjukdom kan minska symtomen vid vaskulär demens.

- Behandlingen av demens skiljer sig i dag åt beroende på om patienten diagnosticeras med Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens. Och behandlingen av dem skiljer sig väsentligt. Vi saknar fortfarande säkra diagnosverktyg för att kunna bestämma vilken demensform som orsakat patientens symtom. Finns tecken på att patienten har blanddemens, bör patienten regelmässigt behandlas för båda typerna, säger Ingmar Skoog.

Viktigast vid vaskulär demens är att motverka faktorer som innebär risk för åderförkalkning och blodpropps­bildning. Medan patienter med Alzheimers sjukdom behandlas med preparat som förbättrar minnet och andra symtom, så kallade bromsmediciner. Vid blanddemens är det dock viktigt att behandla bägge sjukdomarna.

- Dagens diagnoskriterier för demens förlegade och inkonsekventa. Dessa beskriver demens som en allmän nedgång i intellektuell kapacitet som påverkar förmågan att tänka och minnas. Hos patienter med vaskulär demens kan det finnas en betydande nedsättning i tankeförmågan utan att minnet är speciellt nedsatt, säger Ingemar Skoog.

För mer information kontakta:
Ingemar Skoog, professor och överläkare, avdelningen för neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
Tel: 031-342 12 89