Skip to main content

Ny webbplats med information om multipelt myelom på svenska.

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 15:25 CET

www.mm-info.se

Ny webbplats med information om multipelt myelom på svenska.

 

Varje år får mellan 500 och 600 personer i Sverige diagnosen multipelt myelom. Myelom är en kronisk tumörsjukdom som uppstår i benmärgen och är den näst vanligaste blodcancerformen. En ny webbplats, mm-info.se, ger nu information om vad som orsakar myelom, vilka symtom sjukdomen kan ge och hur patienten och anhöriga påverkas av sjukdomen.

 

Myelom är en kronisk form av benmärgscancer.  Sjukdomen är vanligast hos äldre personer, över 65 år, men även yngre kan drabbas. Myelom orsakar benskörhet som kan leda till kompression av ryggkotorna, ofta med åtföljande smärta. Ett annat vanligt symtom är trötthet som kan vara orsakad av blodbrist.

 

För den som drabbas av en svår sjukdom är behovet av information stort. Det är därför vi nu är glada över att kunna erbjuda information på svenska språket på en egen webbplats. Målet med den nya webbplatsen, mm-info.se, är att hjälpa patienter med myelom och deras anhöriga att bättre förstå sjukdomens natur. Webbplatsen innehåller även praktisk information som till exempel frågor att ställa till läkaren, vad de medicinska termerna som har med sjukdomen att göra betyder och hur man som patient eller anhörig lär sig leva med sjukdomen.

 

”Den nya webbplatsen är jättefin! Ett bra initiativ, att öka information och därigenom kunskapen om myelom. Ett bra komplement till våra informationsbroschyrer” säger Hasse Sandberg, förbundssekreterare för Blodcancerförbundet.

 

Multipelt myelom är den näst vanligaste blodcellscancern efter lymfom och står för ungefär 10 procent av all blodcellscancer. För närvarande går det att behandla men inte bota sjukdomen. Lämplig behandling minskar symtomen av sjukdomen och ökar medellivslängden.

 

http://www.mm-info.se/

 

För mer information, kontakta:

 

Anna Käll                                Johan Aschan

Public Affairs Leader                 Therapeutic Area Head IM

akall@its.jnj.com                      jaschan@its.jnj.com

Tel: 08-626 50 00                   Tel: 08-626 50 38

 

 

Läkemedelsbolaget Janssen strävar oavbrutet mot att fylla de största och mest angelägna medicinska behoven som finns idag. Våra medarbetare förenas av sin passionerade drivkraft bakom forskning och utveckling för patienternas bästa. Med anställda i över 50 länder arbetar vi för att kunna erbjuda patienter i hela världen innovativa idéer, produkter och tjänster.