This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Var tredje svensk får en cancerdiagnos under sin livstid – är lösningen centraliserad specialistvård?

Pressmeddelande -

Var tredje svensk får en cancerdiagnos under sin livstid – är lösningen centraliserad specialistvård?

Hur säkerställer vi patientnyttan och vem bestämmer när åsikterna går isär? Svensk cancervård och forskning står inför stora utmaningar när man nu implementerar den nationella cancerstrategin.

Många förespråkar ökad centralisering genom regionala cancercenter (RCC) och pekar på kompetens, tillgänglighet och att specialisten träffar många patienter men det finns också ett motstånd.

Är storstaden bättre rustade? Hur når vi en jämlik vård i hela landet?

Karolinska Universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken vid Umeå sjukhus och Janssen bjuder in till ett samtal om hur framtidens specialistvård bör bedrivas och vilka hinder och möjligheter som finns inom cancervården.

Efter seminariet fortsätter vi diskussionen över en mingellunch.

Tid: tisdagen den 5 juli, klockan 10–11.30 (11.30 serveras lunch)
Plats: Viklau, Visby kongresscenter, Visby
Moderator: Ellinor Persson

I panelen ingår:
Barbro Westerholm, (FP) socialpolitisk talesperson för Folkpartiet
Roger Henriksson, professor, verksamhetschef Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Göran Edbom, verksamhetschef Onkologiska kliniken, Umeå sjukhus, Västerbottens länslandsting
Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer
Kjell Asplund, nationell cancersamordnare
Christer Engelhardt, (S) ledamot Socialutskottet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Käll, Public Affairs Leader, tel. + 46 8 626 50 29, akall@its.jnj.com
eller Allan Montan, Varumärkesansvarig Karolinska Universitetssjukhuset, tel. + 46 8 517 706 32, allan.montan@karolinska.se

Ämnen

Taggar


Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Presskontakt