Skip to main content

Var tredje svensk man får för tidig utlösning

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 17:35 CET

För tidig utlösning är ett mycket vanligt problem för svenska män, men också ett av de mest tabubelagda. En ny svensk undersökning visar att nästan var tredje svensk man är drabbad, men vem pratar om det? Undersökningen slår även hål på flera myter om för tidig utlösning.

För tidig utlösning är inte främst ett problem bland unga män. Det är 50 procent vanligare bland män över 54 år än bland män under 24 år.

Det är inte ett tillfälligt problem – de män som hade för tidig utlösning och var över 44 år hade lidit av detta i snitt i åtta år.

90 procent av de som led av för tidig utlösning trodde att orsaken var överkänslig penis, prestationsångest eller allmän stress och oro. Bara 7 procent kände till de senaste vetenskapliga rönen som visar att den vanligaste orsaken finns i hjärnans kemi; i serotoninbalansen i signalsystemet.

Få visste att för tidig utlösning är ett medicinskt tillstånd som går att behandla, och ännu färre söker hjälp.

För tidig utlösning påverkar också livskvaliteten. Av de män som var drabbade sa 70 procent att det var ett stort eller medelstort problem. Det är inte bara männen som drabbas utan även partnern i relationen. 57 procent av männens kvinnliga sexpartners ansåg att det var ett stort eller medelstort problem.

Undersökningen har gjorts av Gallup bland över 2 000 personer i Sverige och Finland under våren 2009. I Sverige deltog 1 000 personer, varav 51 procent var män. Problemen var ganska lika i Sverige och Finland. Undersökningen gjordes på uppdrag av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag, som utvecklat ett läkemedel mot för tidig utlösning.

www.fortidigutlosning.se

Janssen-Cilag AB är en del av Johnson & Johnson-koncernen. Bolaget har en lång tradition inom forskning i och utveckling av läkemedel för behandling av många olika sjukdomar. Centrala terapiområden är till exempel sjukdomar i centrala nervsystemet, smärtbehandling, cancersjukdomar, infektionssjukdomar och gynekologi. Janssen-Cilags dotterbolag ALZA övertog licensen för dapoxetin år 2001 från PPD-GenuPro. Licensen omfattar globala rättigheter att utveckla och kommersialisera läkemedel mot sjukdomar i urinvägarna och könsorganen, bland annat för tidig utlösning. Janssen- Cilags moderbolag, Johnson & Johnson, har genomfört omfattande kliniska studier gällande dapoxetin avsett för behandling av för tidig utlösning. I Europa marknadsförs produkten av Janssen-Cilag.