This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vilka spelregler gäller i vården? – patientkvalitet kontra produktionen

Pressmeddelande -

Vilka spelregler gäller i vården? – patientkvalitet kontra produktionen

Får varje patient en kvalitativ vård eller räknas bara produktion och pinnar? Man får vad man mäter eller? Sverige sägs prioritera en utveckling där medicinska resultat och patientsäkerhet är i absolut världsklass men hur märker patienten det?

Varför nonchaleras de samhällsekonomiska perspektiven fortfarande? När kommer ersättningen till sjukvården baseras på goda behandlingsresultat?

Välkomna till ett samtal om hur framtidens vård bör ersättas och hur man ser på kvalitet inom vården.

Efter seminariet fortsätter vi diskussionen över en mingellunch.

Tid: onsdagen den 6 juli, klockan 10-11.30, (11.30 serveras lunch)
Plats: Viklau, Visby kongresscenter, Visby
Moderator: Linda Nyberg

I panelen deltar:
Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg SKL
Kenneth Johansson, (C) ordförande Socialutskottet
Lena Hallengren (S), ledamot Socialutskottet
Anders Berntsson, psykiatriker Danderyds sjukhus
Anders Wennerberg, vice VD Swedish Medtech
Hanne Kjöller, journalist Dagens Nyheter

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Käll, Public Affairs Leader, Tel. + 46 8 626 50 29, akall@its.jnj.com eller Martina Ljungström, Business Development Manager, Tel. + 46 8 626 53 18, mljungs1@its.jnj.com 

Ämnen

Taggar


Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Presskontakt