​”Angeläget att påskynda jakten på nytt vaccin mot Corona-viruset”

Blogginlägg   •   Feb 14, 2020 15:20 CET

Janssen, som är Johnson & Johnsons läkemedelsbolag, meddelade tidigare i veckan att företaget utökar samarbetet med Biomedical Advanced Research och Development Authority (BARDA), i syfte att hitta ett framtida vaccin mot Covid-19, känt som Coronaviruset,

​Ny data visar att två tredjedelar av patienter med måttligt till svår aktiv Crohns sjukdom uppnådde klinisk remission efter två doser av STELARA® (ustekinumab)

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 11:09 CET

Enligt en nyligen publicerad studie (fas 3 interim-data från studien STARDUST) visar att två tredjedelar av patienter med måttligt till svår aktiv Crohns sjukdom uppnådde klinisk remission efter två doser av STELARA® (ustekinumab). Detta är den första studien som utforskar en behandling-till-mål-strategi vid Crohns sjukdom med endoskopi för att vägleda behandlingen samt även den första studien som utvärderar ultraljudsövervakning i ett interventionsupplägg.

”Den nya STARDUST-studien är ett bevis på vårt engagemang för att hjälpa patienter som lever med Crohns sjukdom och det är vår förhoppning att studien kan ge oss viktiga kliniska insikter om framtida behandlingsstrategier”, säger Janssen Sveriges vd Berkeley Vincent.

​Läs Janssen EMEAs pressmeddelande här.


Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

​Ny data visar att två tredjedelar av patienter med måttligt till svår aktiv Crohns sjukdom uppnådde klinisk remission efter två doser av STELARA® (ustekinumab)

Läs vidare »

​Janssen eftersträvar mer samarbete – för ökad patientdelaktighet

Blogginlägg   •   Feb 05, 2020 13:59 CET

Janssens vd Berkeley Vincent ger sin kommentar till en artikel publicerad i Dagens Medicin (5/2, 2020) - om patientdelaktighet och jävsfrågor.

​EU-kommissionen godkänner utvidgat användande av Janssens STELARA® (ustekinumab) för behandling av pediatriska patienter med moderat till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 13:41 CET

Den utökade användningen av ustekinumab tillgodoser ett stort behov bland barn med måttlig till svår plackpsoriasis i åldern 6–11 år, för vilka det idag endast finns begränsade biologiska behandlingsalternativ. Ustekinumab godkändes tidigare för användning hos ungdomar och vuxna patienter med plackpsoriasis, 12 år och äldre.

Läs Janssen EMEAs pressmeddelande ​här.

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Den utökade användningen av ustekinumab tillgodoser ett stort behov bland barn med måttlig till svår plackpsoriasis i åldern 6–11 år, för vilka det idag endast finns begränsade biologiska behandlingsalternativ.

Läs vidare »

Ny indikation av Erleada® (apalutamid) för behandling av patienter med metastaserad hormonsensitiv prostatacancer godkänd av EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 17:33 CET

Ny indikation av Erleada® (apalutamid) för behandling av patienter med metastaserad hormonsensitiv prostatacancer godkänd av EU-kommissionen

EU-kommissionen har godkänt utvidgad användning av Erleada® (apalutamid). Indikationen gäller behandling för vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT). Erleada® är sedan tidigare godkänd för icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC). Janssen hoppas nu att produkten snart kommer att finnas tillgänglig med subvention för svenska patienter.

Läs pressmeddelande från Janssen EMEA här.

https://www.businesswire.com/news/home/20200129005336/en/Janssen-Announces-European-Commission-Approval-Expanded-Erleada%C2%AE%E2%96%BC

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

EU-kommissionen har godkänt utvidgad användning av Erleada® (apalutamid). Indikationen gäller behandling för vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT).

Läs vidare »

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2020 16:05 CET

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

  • Daratumumab-VTd är den första godkända kombinationsbehandlingen på över sex år för patienter lämpliga för stamcellstransplantation1.
  • Godkännandet baseras på resultat från fas 3-studien CASSIOPEIA, som visar att tillägg av daratumumab visade djupare behandlingssvar och förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS), jämfört med endast behandling med (VTd)2.
  • Daratumumab har använts för behandling av mer än 100 000 patienter globalt3.
  • Detta är den sjätte godkända indikationen för daratumumab och tre av dessa är för första linjens behandling4.

Läs mer i det engelska pressmeddelandet från Janssen den 20 januari 2020: https://www.businesswire.com/news/home/20200120005490/en/European-Commission-Approves-Darzalex%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-Combination-Bortezomib

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

Läs vidare »

Ny nässpray mot depression – SPRAVATO®▼ (esketamin) nässpray nu godkänt i EU

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 12:03 CET

Janssen, Johnson & Johnson-koncernens läkemedelsföretag, har meddelat att EU-kommissionen har fattat beslut om att godkänna esketamin nässpray för behandlingsresistent egentlig depression, det vill säga patienter som inte har svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i den pågående måttliga till svåra depressiva episoden.Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf.

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Janssen, Johnson & Johnson-koncernens läkemedelsföretag, har meddelat att EU-kommissionen har fattat beslut om att godkänna esketamin nässpray för behandlingsresistent egentlig depression, det vill säga patienter som inte har svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i den pågående måttliga till svåra depressiva episoden.

Läs vidare »

Johnson & Johnson ansöker om godkännande för nytt Ebola-vaccin

Nyheter   •   Nov 07, 2019 14:45 CET

Läs pressmeddelande här: https://reut.rs/32rlSsl

Läs vidare »

Nyhetsbrev 3, 2019: Med fokus på jämlik vård

Nyheter   •   Nov 05, 2019 09:08 CET

Under Almedalsveckan samlar Janssen varje år politiker och patientföreträdare tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården för att diskutera Janssens mest prioriterade frågor. En sådan fråga berör jämlik vård. Idag är den vård och behandling som erbjuds många gånger beroende av var i landet man bor.

JANSSEN RECEIVES POSITIVE CHMP OPINION FOR SPRAVATO® (ESKETAMINE) NASAL SPRAY FOR ADULTS WITH TREATMENT-RESISTANT MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 15:35 CEST

FOR MEDICAL AND TRADE MEDIA ONLY

If approved by the European Commission, esketamine nasal spray will offer the first new mechanism of action in 30 years to treat major depressive disorder (MDD).

In the phase III clinical development programme with flexible dosing, esketamine nasal spray and a newly initiated oral antidepressant achieved superior improvement in depression symptoms, and sustained improvement in their symptoms over time compared to adults who received a placebo and an oral antidepressant (1,2).

BEERSE, BELGIUM, OCTOBER 18, 2019 – The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson announced today that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has recommended approval for SPRAVATO® (esketamine) nasal spray, in combination with a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) or serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), for adults living with treatment-resistant major depressive disorder (TRD). Patients are considered to have TRD if they have not responded to at least two different treatments with antidepressants in the current moderate to severe depressive episode.(3)

“MDD affects approximately 40 million people across Europe and is the leading cause of disability worldwide.4,5 Of these people, about one third do not respond to currently available treatments,6” says Allitia DiBernardo, MD, European Therapeutic Area Lead for Mood Disorders, Janssen-Cilag. “Janssen is committed to improving outcomes for patients with treatment-resistant major depressive disorder, and we look forward to bringing a new treatment option to people who need it most.”

The European marketing authorisation application was primarily based on safety and efficacy data from five Phase III studies in patients with TRD: three short-term studies, one randomised withdrawal and maintenance of effect study, and one long-term safety study. (1,2,7,8,9) Data from these studies, which included more than 1600 esketamine-treated patients, demonstrated that treatment with esketamine nasal spray plus a newly initiated oral antidepressant, compared to a newly initiated antidepressant plus placebo nasal spray as an active standard of care (SOC) comparator, was associated with a reduction in depressive symptoms, as early as day (2.1,2,7,8,9)

In the short term (1 month) study, approximately 70 percent of all esketamine-treated patients responded to treatment with a ≥50 percent symptom reduction. Furthermore, approximately half of all treated patients achieved remission, with few, if any, symptoms of depression, which is the ultimate treatment goal. (1) This high degree of efficacy was maintained for the majority of patients and in the maintenance of effect study, continuous treatment with esketamine plus the oral antidepressant reduced the risk of relapse by 51 percent in patients who achieved stable remission, and by 70 percent among patients who achieved stable response, compared with oral antidepressants alone. (8)

The safety of esketamine nasal spray was also evaluated in these five pivotal Phase III studies and one Phase II study, providing insights into the safety profile of esketamine when combined with an oral antidepressant, over the long-term. The data demonstrated a favourable risk/benefit profile, with sustained efficacy and no new safety concerns observed over a period of up to 52 weeks. (1,2,7,8,9,10) The most commonly observed adverse reactions in TRD patients treated with esketamine were dissociation, dizziness, nausea, sedation, headache, vertigo, dysgeusia, hypoaesthesia, blood pressure increase, anxiety and vomiting.(1,2,7,8,9,10) These side effects were generally mild-to-moderate, transient and happened on the day of dosing.

Esketamine is an antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor, meaning that it works differently to other currently available therapies for MDD. (11,12) It is thought to help restore synaptic connections between brain cells in people with TRD, allowing for more activity and communication between specific regions of the brain. Based on results from clinical trials, this increase in activity and communication is thought to lead to improvement in the symptoms of depression. (11,12)

The CHMP positive opinion comes after the US Food and Drug Administration’s (FDA) approval of esketamine nasal spray in March 2019.13 It will now be reviewed by the European Commission (EC), which has the authority to grant marketing authorisation for medicines in the European Economic Area. The EC’s final decision is anticipated in late 2019.

“We are pleased with CHMP’s opinion and their recommendation to approve esketamine nasal spray as a potential therapy for adults living with treatment-resistant major depressive disorder,” commented Husseini K. Manji, MD, Global Head, Neuroscience Therapeutic Area, Janssen Research & Development, LCC. “For decades there have been no new treatment options for these patients. Esketamine nasal spray represents a new way to manage TRD with a unique and novel mode of administration.”


Media Contact
Cristiana Maria
Mobile: +32 473 11 28 10
Email: cmaria@its.jnj.com

Investor Contacts
Christopher DelOrefice
Johnson & Johnson Office: +1 732 524 2955

Lesley Fishman
Johnson & Johnson
Office: +1 732 524 3922


#ENDS#


About Esketamine
Esketamine is an antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor, which is thought to help restore synaptic connections in brain cells in people with treatment-resistant major depressive disorder (TRD). If approved, esketamine nasal spray will offer the first new mechanism of action in 30 years to treat major depressive disorder (MDD).

Esketamine nasal spray received two breakthrough therapy designations from the US Food and Drug Administration (FDA) in November 2013 for the treatment of TRD and in August 2016 for the treatment of MDD patients presenting with active suicidal ideation with intent. (14)

On 5th March 2019, esketamine nasal spray was granted US marketing authorisation by the FDA under the brand name SPRAVATO® for use in conjunction with an oral antidepressant in adults with TRD. (13)

Janssen filed esketamine nasal spray as a treatment for TRD for regulatory approval by the European Commission in Europe in October 2018. (15)

About Major Depressive Disorder
Major depressive disorder (MDD) affects nearly 40 million people of all ages in Europe and is the leading cause of disability worldwide. (4,5) Individuals with depression, including MDD, experience continuous suffering from a serious, biologically-based disease, which has a significant negative impact on all aspects of life, including quality of life and function. Although currently available antidepressants are effective for many patients, about one third of patients do not respond to treatment, and so are considered to have treatment-resistant depression or “TRD”. (3,6) Janssen studies of esketamine nasal spray define “resistance to treatment” as inadequate response to two or more currently available treatments with antidepressants in a single, current episode of moderate-to-severe depression. (1,2,7,8,9,10)

About the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we are working to create a world without disease. Transforming lives, by finding new and better ways to prevent, intercept, treat and cure disease, inspires us. We bring together the best minds and pursue the most promising science.

We are Janssen. We collaborate with the world for the health of everyone in it. Learn more at www.janssen.com/emea. Follow us at www.twitter.com/JanssenEMEA. Janssen Research &

Development, LLC and Janssen-Cilag International NV are part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Cautions Concerning Forward-Looking Statements

This press release contains "forward-looking statements" as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding product development of esketamine. The reader is cautioned not to rely on these forward-looking statements. These statements are based on current expectations of future events. If underlying assumptions prove inaccurate or known or unknown risks or uncertainties materialise, actual results could vary materially from the expectations and projections of Janssen-Cilag International NV, any of the other Janssen Pharmaceutical Companies and/or Johnson & Johnson. Risks and uncertainties include, but are not limited to: challenges and uncertainties inherent in product research and development, including the uncertainty of clinical success and of obtaining regulatory approvals; uncertainty of commercial success; manufacturing difficulties and delays; competition, including technological advances, new products and patents attained by competitors; challenges to patents; product efficacy or safety concerns resulting in product recalls or regulatory action; changes in behaviour and spending patterns of purchasers of healthcare products and services; changes to applicable laws and regulations, including global healthcare reforms; and trends toward healthcare cost containment. A further list and descriptions of these risks, uncertainties and other factors can be found in Johnson & Johnson's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2018, including in the sections captioned “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” and “Item 1A. Risk Factors,” in the company’s most recently filed Quarterly Report on Form 10-Q, and in the company’s subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. Copies of these filings are available online at www.sec.gov, www.jnj.com or on request from Johnson & Johnson. Neither the Janssen Pharmaceutical Companies nor Johnson & Johnson undertakes to update any forward-looking statement as a result of new information or future events or developments.


1.PopovaV, etal. AmJ Psychiatry 2019.doi:10.1176/appi.ajp.2019.19020172.[Epubaheadof print].

2.Ochs-Ross R,et al. Poster W27. Presented at the 2018 Annual Meetingofthe AmericanSociety ofClinical Psychopharmacology,29 May–1 June 2018,Miami, US.

3.Committee ofMedicinal Productsfor Human Use (CHMP) meetinghighlights. Availableat: https://www.ema.europa.eu/en(last accessed October 2019).

4.World Health Organization. Depression and Other CommonMental Health Disorders:Global HealthEstimates, 2017. Availableat: http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/(last accessed October 2019).

5.World Health Organization. Depression.Availableat: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression(lastaccessed October 2019).

6.IonescuD,et al. Dialogues Clin Neurosci.2015;17(2):111–126.

7.Fedgchin M, etal. Int J Neuropsychopharmacol. 2019.doi:10.1093/ijnp/pyz039. [Epub aheadofprint].

8.DalyEet al. JAMAPsychiatry. 2019.doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1189. [Epub aheadof print].

9.WajsE, etal. PosterT67.Presentedat the 2018 Annual Meetingof the American Societyof ClinicalPsychopharmacology,29May–1 June 2018,Miami, US.

10.DalyEJ,et al. JAMA Psychiatry 2018;75(2):139–148.

11.DumanRS.F1000Research2018;7:659.

12.Johnson&Johnson Ltd.Press release onFebruary 2019.FDAadvisorycommitteerecommendsapproval of SPRAVATOTM(esketamine) nasal spray CIII foradultswith treatment-resistant depression.Availableat: https://www.jnj.com/fda-advisory-committee-recommends-approval-of-spravatotm-esketamine-nasal-spray-ciii-for-adults-with-treatment-resistant-depression(last accessedOctober2019).

13.Johnson&Johnson Ltd.Press releaseonMarch2019.Janssen AnnouncesUS FDA approval ofSPRAVATOTM(esketamine)CIIInasal spray foradultswith Treatment-ResistantDepression (TRD)whohavecycledthroughmultipletreatments without relief. Availableat: https://www.jnj.com/janssen-announces-u-s-fda-approval-of-spravatotm-esketamine-ciii-nasal-spray-for-adults-with-treatment-resistant-depression-trd-who-have-cycled-through-multiple-treatments-without-relief(last accessedOctober2019).

14.Johnson&Johnson Ltd.Press release onAugust 2016.Esketaminereceives breakthrough therapydesignationfromUS Food and Drug Administration for Major DepressiveDisorder with imminent riskforsuicide. Availableat: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/esketamine-recieves-breakthrough-therapy-designation-from-us-food-and-drug-administration-for-major-depressive-disorder-with-imminent-risk-of-suicide(last accessed October 2019).

15.Johnson&Johnson Ltd.Press release onOctober 2018. Janssen submitsEuropeanmarketingauthorisation application for Esketaminenasalspray fortreatment-resistant depression.Availableat: https://www.jnj.com/janssen-submits-european-marketing-authorisation-application-for-esketamine-nasal-spray-for-treatment-resistant-depression(last accessed October 2019).

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

If approved by the European Commission, esketamine nasal spray will offer the first new mechanism of action in 30 years to treat major depressive disorder (MDD).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Public Affairs Leader
  • Public Affairs
  • AKbkaedmllcc@icqtszz.jjenjjy.cbzomqw
  • +46 (0) 8-626 50 29

Om Janssen

Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.