Skip to main content

Taggar

järfälla kommun

stadsbyggnad och stadsplanering

Jakobsberg

miljö & klimat

kultur & fritid

Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar

Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar

Handlingsplan för mottagande av nyanlända 2016-2018

Järfälla kommuns handlingsplan för mottagande av nyanlända 2016-2018

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019, med utblick mot 2030

Järfälla kommun har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2019, med utblick mot 2030. Järfälla planeras växa med 48 000 invånare och 18 500 bostäder ska byggas fram till 2030.

Stäkets verksamhetsområde detaljplan

Stäkets verksamhetsområde detaljplan

Dokument   •   2015-11-03 16:42 CET

Järfälla satsar på nya verksamhetsområden. ​Kommunfullmäktige i Järfälla kommun antog under måndagskvällen två detaljplaner som frigör mark för verksamhets- och näringslivsutveckling. Bland annat planeras ett 28 hektar stort område med grön profil i Stäket. Det motsvarar 40 fotbollsplaner och är tänkt för nya företag och verksamheter.

Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar

Samrådsförslag juni 2015.

Strukturplan över Barkarbystaden

Strukturplan över Barkarbystaden

Dokument   •   2015-06-16 08:00 CEST

Tovatt arkitekter.

Program för Barkarbystaden -  tillägg till den fördjupade översiktsplanen

Programmet beskriver en strukturplan som visar en fullt utbyggd Barkarbystad utifrån den fördjupade översiktsplanens målbild som en funktionsblandad kvartersstad.

Skiss över kvarteret Paraden

Skiss över kvarteret Paraden

Dokument   •   2015-05-07 08:00 CEST

Förslag till detaljplan för Jakobsbergs centrala delar
Resultat från drogvaneundersökningen 2014

Resultat från drogvaneundersökningen 2014

Dokument   •   2015-02-12 08:31 CET

Politisk koalitionsplattform Järfälla 2014-2018

Ett växande grönt Järfälla - Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014–2018

Stockholmsenkäten - presentation och statistik

Presentation från pressträffen om Stockholmsenkäten 1 oktober 2014

Järfällas översiktsplan - nu till 2030

Järfällas översiktsplan - nu till 2030

Dokument   •   2014-06-03 11:25 CEST

Järfälla kommuns översiktsplan antagen 2014-06-02

Inbjudan till frukostmöte 16 maj

Inbjudan till frukostmöte 16 maj

Dokument   •   2014-05-15 08:00 CEST

Rapport om  ungdomars tobaks- alkohol och drogvanor i Järfälla kommun
Kortversion av översiktsplanen

Kortversion av översiktsplanen

Dokument   •   2013-11-26 09:00 CET

Program för kundtjänstseminarium 19 oktober

Idag besöks Järfälla av drygt 100 personer från 40 kommuner som vill veta hur Järfälla kommuns kundtjänst arbetar. Kundtjänsten startade 2009 och arbetar sedan december 2010 med kommunens samtliga förvaltningar. En del av kundtjänstens arbete har resulterat i att Järfälla kommun är näst bäst i Sverige på tillgänglighet enligt Sveriges Kommuner och Landstings mätning Kommunens kvalitet i korthet.

Populärversion av översiktsplan - Järfälla nu till 2030

Under den kommande tjugoårsperioden kommer Järfällaborna bli 30 000 fler. Det är en av de utmaningar kommunen ställs inför som den nya översiktsplanen ska möta. I populärversionen av översiktsplanen kan du läsa en kort sammanfattning av de tre olika framtidsbilderna som har tagits fram och vilka utmaningar som finns när kommuninvånarna ska bli fler.

Järfällafestivalen program

Järfällafestivalen program

Dokument   •   2012-08-29 09:08 CEST

Lördag den 1 september är det premiär för Järfällafestivalen. Bland programpunkterna finns bland annat en fotoutställning och en minihistorieutställning arrangerade av Järfälla kommun. Festivalen äger rum i Jakobsbergs centrum klockan 10-17.