Hjozzms42uoyewoh6pgm

Järntorget och Abacus bygger två kvarter i Hagastaden

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:00 CEST

Den 6 april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans ca 300 lägenheter. Byggstart kan ske under våren 2018.

Jbczqp3wefibz71kxbq9

Abacus firar 75 år

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 13:47 CET

Byggmästarföretaget Abacus firar 75 år. Abacus grundades 1942 och är sedan 2006 en del av Järntorgetkoncernen.

Media no image

Järntorget blir ankarbyggbolag i Barkarbystaden

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 14:00 CET

Järfälla kommun har utsett Järntorget till ett av tre ankarbyggbolag i tredje etappen av Barkarbystaden i Järfälla. Järntorget får markanvisning för att bygga minst 100 bostäder inom etappen.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största områden för stadsutveckling och planeras för 18 000 bostäder i en levande stadsmiljö. Här växer västra Stockholms nya knutpunkt fram, med service och kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg.

”Vi är mycket stolta över att Järfälla kommun vill ta del av Järntorgets erfarenhet av bostadsbyggande i stora stadsutvecklingsområden. Tillsammans kommer vi, övriga byggbolag och kommunen att utveckla Barkarbystaden till en attraktiv och hållbar stadsdel.” säger Martin Arkad, VD för Järntorget.

Ankarbyggbolagen valdes efter en tävling under hösten 2016, där bl a bolagens erfarenhet och projektorganisation bedömdes. Beslutet om tidig markanvisning till ankarbyggbolag togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 30 januari 2017.

I tredje etappen av Barkarbystaden deltar Järntorget, ByggVesta och Einar Mattsson som ankarbyggbolag. Under detaljplanearbetet kommer bolagen att bidra med kunskap ur byggbolagens perspektiv för att utveckla en långsiktigt hållbar stadsdel med ett optimalt genomförande.

Läs mer om Barkarbystaden III på Järfälla kommuns hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/pressreleases/jaerfaella-avtalar-om-tidig-markanvisning-med-ankarbyggbolag-i-barkarbystaden-1773102

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Järfälla kommun har utsett Järntorget till ett av tre ankarbyggbolag i tredje etappen av Barkarbystaden i Järfälla. Järntorget får markanvisning för att bygga minst 100 bostäder inom etappen.

Läs vidare »
Nzm24znu3os5pzzx8khg

Järntorget fick besök av finansminister Magdalena Andersson

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 11:21 CET

Järntorget fick på tisdagen 17 januari besök av finansminister Magdalena Andersson på byggarbetsplatsen i nya stadsdelen Porslinskvarteren i Gustavsberg.

Media no image

Järntorgetkoncernen förstärker i ledningen

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 16:25 CEST

Järntorget har anställt Anders Hellberg som CFO i bolaget. Anders Hellberg har många års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och kommer närmast från Vasakronan som Chef koncerncontrolling.

- Detta är ytterligare ett steg att förstärka vår organisation så vi kan fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga på en större marknad med ökad komplexitet i bostadsprojekten. Anders har precis den kompetens och erfarenhet som bolaget behöver just nu, säger Martin Arkad, VD.

Målsättningen för Järntorget är att öka produktionen i Stockholm och Uppsala till 1000 bostäder om året varav minst en tredjedel hyresrätter och studentlägenheter för egen långsiktig förvaltning. Detta möjliggörs genom en stark ekonomi, fler och större projekt samt en utbyggd organisation.

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Järntorget har anställt Anders Hellberg som CFO i bolaget. Anders Hellberg har många års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och kommer närmast från Vasakronan som Chef koncerncontrolling.

Läs vidare »
Vwjwi0vkgoevnpdv1rrb

Rekordvolym och fortsatt expansion

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:18 CEST

Järntorgetkoncernens bokslut 2015 05-2016 04 visar på rekordvolym och fortsatt expansion. – Vi står välrustade inför framtiden med stark ekonomi, attraktiva projekt och kompetent personal. Fler förvärv och markanvisningar kommer presenteras under hösten och vi tror på en fortsatt expansion över åren, säger Martin Arkad VD i Järntorget Byggintressenter

Media no image

Järntorget förvärvar ytterligare fastighet i Järfälla

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 16:58 CEST

Järntorget har förvärvat ytterligare en fastighet i Veddesta, Järfälla kommun. Förvärvet omfattar en industrifastighet på Veddestavägen som gränsar mot den fastighet som förvärvades tidigare i år.

-Vi är mycket nöjda med affären och vi ser nu fram emot att få planera vackra moderna bostäder i expansiva Järfälla med närhet till kommande tunnelbana, säger Martin Arkad, VD Järntorget.

Förvärvet av fastigheten med en potentiell utvecklingsmöjlighet om cirka 9 000 kvm BTA bostäder är ett strategiskt tillskott i Järntorgets projektportfölj, då ambitionen är att öka koncernens produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Järntorget har förvärvat ytterligare en fastighet i Veddesta, Järfälla kommun. Förvärvet omfattar en industrifastighet på Veddestavägen som gränsar mot den fastighet som förvärvades tidigare i år.

Läs vidare »
Pzm2dd0gugqvtdduasxj

Järntorget tilldelas markanvisning för 400 studentlägenheter i Kärrtorp

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 15:00 CEST

Den 9 juni väntas Exploateringsnämnden fatta beslut om markanvisning till Järntorget för 400 studentlägenheter vid Söderarmsvägen i Kärrtorp. En ny detaljplan ska tas fram för platsen och preliminär byggstart är 2018.

Waxfw1dhghrlfwhfgqzw

​Markanvisning till Abacus i Södra Värtahamnen

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 11:14 CEST

Abacus har efter tävling fått en markanvisning om cirka 60 lägenheter och kommersiella lokaler i Södra Värtahamnen i Stockholm. I tävlingen bedömdes tidigare genomförda projekt utifrån ett flertal stadsbyggnads- och miljökriterier. Därtill presenterades en projektidé. Abacus förslag bygger på att bredda plattformen för den konst som får ge avtryck i staden.

Kykcour1q6sno6b4hok6

Abacus nya markanvisning i Kärrtorp

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 13:00 CEST

En markanvisning med 200 bostadsrätter i Kärrtorp har tilldelats Abacus. Planarbete är påbörjat och byggstart beräknas ske 2018 - 2019.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD Järntorget Koncern
  • 08-705 39 50

Om Järntorget

Ett bättre boende

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Adress