Fredrik Arpe utses till ny VD för Järntorget Byggintressenter

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:25 CEST

Styrelsen i Järntorget Byggintressenter har utsett Fredrik Arpe till ny VD för koncernen. Fredrik tillträder sin tjänst den 12 november 2018.

​VD för Järntorget Byggintressenter AB, Martin Arkad, lämnar sin post efter sju år i rollen.

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 14:17 CET

Styrelsen och VD Martin Arkad har kommit överens om att Martin lämnar sin post som VD.

Anders Hellberg, CFO, har sedan tidigare av styrelsen utsetts till ställföreträdande VD och tillträder därmed den rollen med omedelbar verkan.

Järntorgetkoncernen är inne i en förändringsprocess med förtydligad strategi för en allt starkare position som långsiktig och stabil stadsbyggare i Storstockholm och Uppsala.

-Martin har bidragit med en betydande insats för Järntorgets utveckling till det bolag vi är idag. När vi nu går in i nästa fas vill jag från hela styrelsen framföra vår uppskattning till Martin för hans engagemang och kompetens som bidragit till den stabila grund vi nu bygger vidare på, säger Kjell Jansson, Styrelseordförande Järntorget Byggintressenter AB.

-Målet att utveckla Järntorgetkoncernen till en betydande aktör på våra marknader Storstockholm och Uppsala är uppnått. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på 13 spännande år och en tid av god lönsamhet och fin gemenskap med högkompetenta kollegor, säger Martin Arkad

Processen att rekrytera ny ordinarie VD för Järntorget Byggintressenter AB pågår.

För ytterligare information, kontakta
Kjell Jansson
Styrelseordförande Järntorget Byggintressenter AB
Mobil: 070-975 17 70
E-post: kjell.jansson@jarntorget.se

Järntorgetkoncernen är verksam i Stockholms och Uppsala län inom projektutveckling och byggande av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har ca 4000 bostäder i planarbete och producerar årligen ca 500 vackra, välplanerade och högkvalitativa bostäder. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg och Abacus.

Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. Vi vill bygga en stad för alla.

Läs vidare »

Järntorget förvärvar i Storängen i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 16:34 CEST

Järntorget har förvärvat en utvecklingsfastighet i Storängens industriområde vid Huddinge centrum. Fastigheten ingår i en detaljplaneetapp som påbörjas under hösten 2017.

”Området vid Huddinge centrum är ett attraktivt bostadsläge och vi ser fram emot att delta i stadsdelens fortsatta utveckling”, säger Martin Arkad, vd Järntorgetkoncernen.

Järntorget bedömer utvecklingspotentialen på fastigheten till ca 330 bostäder (ca 28 000 kvm BTA). Förvärvet i Storängen är ett strategiskt tillskott i Järntorgets projektportfölj, då ambitionen är att öka koncernens produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Järntorgetkoncernen är verksam i Stockholms och Uppsala län inom projektutveckling och byggande av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har ca 4000 bostäder i planarbete och producerar årligen ca 500 vackra, välplanerade och högkvalitativa bostäder. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. Vi vill bygga en stad för alla.

​Järntorget har förvärvat en utvecklingsfastighet i Storängens industriområde vid Huddinge centrum. Fastigheten ingår i en detaljplaneetapp som påbörjas under hösten 2017.

Läs vidare »

Järntorget 2016-2017, rekordomsättning och nya förvärv

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 14:20 CEST

Järntorget ser tillbaka på ännu ett fantastiskt år, med rekordomsättning, nya markanvisningar och förvärv av flera spännande projekt.

Järntorget förvärvar två fastigheter i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:31 CEST

Järntorget har förvärvat och tillträtt två industrifastigheter på Turebergs allé i Sollentuna. Fastigheterna Tappen 12 och Tappen 6 har ett centralt läge vid Sollentuna station, med stor potential för utveckling av bostäder.

- Vi är mycket nöjda med förvärvet och ser fram emot att vara en del i Sollentunas fortsatta stadsutveckling, säger Martin Arkad, vd Järntorgetkoncernen.

Förvärvet av fastigheterna med en potentiell utvecklingsmöjlighet om totalt cirka 8 500 kvm BTA bostäder är ett strategiskt tillskott i Järntorgets projektportfölj, då ambitionen är att öka koncernens produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

​Järntorget har förvärvat och tillträtt två industrifastigheter på Turebergs allé i Sollentuna. Fastigheterna Tappen 12 och Tappen 6 har ett centralt läge vid Sollentuna station, med stor potential för utveckling av bostäder.

Läs vidare »

Abacus projekt nominerat till Årets Byggnad 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:27 CEST

Abacus nyinflyttade bostadskvarter vid Tuvanparken har nominerats till Årets Byggnad 2017 av Sundbybergs stad. Med den nya tävlingen Årets Byggnad vill Sundbybergs stad lyfta fram projekt som bidrar till en varierad stadsbild med god arkitektur.

Järntorget och Abacus bygger två kvarter i Hagastaden

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:00 CEST

Den 6 april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans ca 300 lägenheter. Byggstart kan ske under våren 2018.

Abacus firar 75 år

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 13:47 CET

Byggmästarföretaget Abacus firar 75 år. Abacus grundades 1942 och är sedan 2006 en del av Järntorgetkoncernen.

Järntorget blir ankarbyggbolag i Barkarbystaden

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 14:00 CET

Järfälla kommun har utsett Järntorget till ett av tre ankarbyggbolag i tredje etappen av Barkarbystaden i Järfälla. Järntorget får markanvisning för att bygga minst 100 bostäder inom etappen.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största områden för stadsutveckling och planeras för 18 000 bostäder i en levande stadsmiljö. Här växer västra Stockholms nya knutpunkt fram, med service och kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg.

”Vi är mycket stolta över att Järfälla kommun vill ta del av Järntorgets erfarenhet av bostadsbyggande i stora stadsutvecklingsområden. Tillsammans kommer vi, övriga byggbolag och kommunen att utveckla Barkarbystaden till en attraktiv och hållbar stadsdel.” säger Martin Arkad, VD för Järntorget.

Ankarbyggbolagen valdes efter en tävling under hösten 2016, där bl a bolagens erfarenhet och projektorganisation bedömdes. Beslutet om tidig markanvisning till ankarbyggbolag togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 30 januari 2017.

I tredje etappen av Barkarbystaden deltar Järntorget, ByggVesta och Einar Mattsson som ankarbyggbolag. Under detaljplanearbetet kommer bolagen att bidra med kunskap ur byggbolagens perspektiv för att utveckla en långsiktigt hållbar stadsdel med ett optimalt genomförande.

Läs mer om Barkarbystaden III på Järfälla kommuns hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/pressreleases/jaerfaella-avtalar-om-tidig-markanvisning-med-ankarbyggbolag-i-barkarbystaden-1773102

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms och Uppsala län inom byggnation, projektutveckling av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har 3000 bostäder i planarbete och producerar cirka 400 vackra, funktionella och moderna bostäder om året. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Järfälla kommun har utsett Järntorget till ett av tre ankarbyggbolag i tredje etappen av Barkarbystaden i Järfälla. Järntorget får markanvisning för att bygga minst 100 bostäder inom etappen.

Läs vidare »

Järntorget fick besök av finansminister Magdalena Andersson

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 11:21 CET

Järntorget fick på tisdagen 17 januari besök av finansminister Magdalena Andersson på byggarbetsplatsen i nya stadsdelen Porslinskvarteren i Gustavsberg.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • reiybesbccrua.bwpruoytiaz@wyjajrrnahtolrrgiietey.saeewk
  • 08-7053953
  • 070-770 08 22

Om Järntorget

Ett bättre boende

Järntorgetkoncernen är verksam i Stockholms och Uppsala län inom projektutveckling och byggande av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har ca 4000 bostäder i planarbete och producerar årligen ca 500 vackra, välplanerade och högkvalitativa bostäder. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg och Abacus.
Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. Vi vill bygga en stad för alla.

Adress