Skip to main content

Rekordvolym och ökad takt i expansionen för Järntorget

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:30 CEST

Med en volym om 876 mkr, ett gott resultat och ett eget kapital som ökar till 781 mkr fortsätter Järntorgetkoncernen att lägga grunden för en expansion. Målet är att bygga 1000 bostäder i Stockholmsområdet per år varav minst en tredjedel skall vara hyresrätter eller studentlägenheter för egen långsiktig förvaltning.

Verksamheten äger över 100 ha egen mark och har ca 2500 bostäder i aktivt planarbete, främst i Stockholms kommun. Idag pågår åtta bostadsprojekt inom koncernen, varav två i innerstaden. Totalt innehåller dessa nästan 500 bostäder. Under året har organisationen avseende ackvisition och planarbete förstärkts och flera större exploateringsfastigheter har förvärvats. För tillfället pågår förhandlingar om nya förvärv varav flera är relativt stora. Målet är att utöka byggrättsportföljen väsentligt de närmsta åren för att därigenom på sikt kunna nå 1000 bostäder per år i produktion. Fastighetsverksamheten fortsätter också att expandera med fler markanvisningar för studentlägenheter och hyresrätter. Inom några år kommer koncernen att äga över 700 studentlägenheter vilket motsvarar ca 5% av det totala beståndet i regionen. Inom kort planeras nya bostadsprojekt starta på Värmdö, samt i Nacka, Upplands Väsby och Stockholm. 

– Vi står välrustade inför framtiden med stark ekonomi, attraktiva projekt och kompetent personal. Fler förvärv och markanvisningar kommer presenteras under hösten och vi tror på en fortsatt expansion över åren, säger Martin Arkad VD i Järntorget Byggintressenter.

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning av egna fastigheter. Bolaget producerar 400 vackra, funktionella, moderna bostäder om året och har 3000 bostäder i planarbete. I koncernen ingår helägda dotterbolag så som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Abacus.