Skip to main content

Kunskap om miljöcertifieringar kan leda till högre betalningsvilja hos hyresgästerna

Blogginlägg   •   Dec 06, 2013 11:45 CET

I föregående blogginlägg pratade vi kring attityden kontra betalningsviljan hos hyresgäster gällande miljöcertifierade byggnader. Det visade sig att många är positivt inställda till det men vill betala marginellt mer för att själva sitta i en miljöcertifierad byggnad.

Det som även visade sig i vår omlokaliseringsstudie var att många som flyttat till en miljöcertifierad byggnad inte alls var medvetna om vad det innebar eller ens att den var miljöcertifierad. Än så länge vet man att det är bra att sitta i en grön byggnad men man vet inte riktigt hur det är bra och vad exakt som är bättre. Idag finns det ett flertal olika certifieringar och som lekman är det svårt att få överblick av vad de egentligen innebär.
 
Om vi i branschen skulle bli bättre på marknadsföringen kring certifieringarna är chansen stor att även efterfrågan och medvetandet hos hyresgästerna skulle öka. Det i sin tur skulle eventuellt kunna leda till högre betalningsvilja hos presumtiva hyresgäster för just miljöaspekten.