Skip to main content

Miljöcertifierad byggnad — intressant, men inte om det kostar

Blogginlägg   •   Nov 21, 2013 10:03 CET

I årets omlokaliseringsstudie årets lades en större vikt än tidigare vid att undersöka hur viktig miljön och miljöcertifieringar är för organisationerna vid val av lokal. Det visade sig att 20 procent ansåg att det är av hög eller mycket hög betydelse att flytta till en lokal i en miljöcertifierad byggnad.

För att utreda det närmare undersöktes också hur många hyresgäster som kunde tänka sig att betala mer för en lokal i en miljöcertifierad byggnad. Av alla tillfrågade (38 organisationer) kunde 55 procent tänka sig att göra det vilket är en ökning med 21 procent sedan föregående undersökning (2011).

Hur mycket kunde de tänka sig att betala extra? 87,5 procent svarade att de kunde tänka sig en höjning på upp till 5 procent, medan resten menade att det var ok med en höjning  mellan 5 till 10 procent om lokalen låg i en miljöcertifierad byggnad.

Fler är alltså villiga att betala mer för miljöcertifiering -  men bara om merkostnaden är liten.

Ur ett fastighetsägarperspektiv blir detta en utmaning. De ska minska exponeringen mot höga energikostnader och tillfredsställa nya miljökrav samtidigt som hyresgästerna inte är särskilt villiga att betala mer för att byggnaden är miljöcertifierad.

Gustav Lundkvist, Research Analyst
gustav.lundkvist@eu.jll.com